2 คนไทยพลัดถิ่นได้บัตรประชาชนแล้วและได้สัญชาติไทยโดยการเกิด

2 คนไทยพลัดถิ่นได้บัตรประชาชน ได้สัญชาติไทยโดยการเกิด

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับนางหนู พรมพัตร และนายทวี พรมพัตร ซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์คนไทยพลัดถิ่นบ้านในตะ ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง ที่ได้บัตรประชาชนเป็นพลเมืองไทยโดยสมบูรณ์ และได้สัญชาติไทยโดยการเกิด ตาม พ.ร.บ.สัญชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2555 ที่เกิดจากกระบวนการต่อสู้และผลักดันกฏหมายฉบับนี้ขึ้นมาจากกลุ่มพี่น้องเครือข่ายการแก้ปัญหาคืนสัญชาติคนไทย เป็นระยะเวลา 12 ปี 

ในวันที่ 11 เมษายน 2557 หลังจากได้รับบัตรประชาชนแล้ว ความรู้สึกทั้งสองคนบอกว่า "ดีใจมาก แต่จะดีใจยิ่งกว่า ถ้าหากว่าพี่น้องคนไทยพลัดถิ่นที่ร่วมต่อสู้กันมาได้สัญชาติไทยกันทุกคน ส่วนเรา 2 คน ที่ได้บัตรประชาชนแล้วก็จะได้ใช้สิทธิในฐานะเป็นที่คนไทยคนหนึ่งตามกฎหมาย เช่น การใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง เป็นต้น และจะได้มีสิทธิเท่าเทียมกับคนไทยทั่วไป เช่น การมีชื่อตัวเองเป็นเจ้าของในทรัพย์สิน" ... คุณหนูและคุณทวี กล่าว...