คนไทยพลัดถิ่นติดตามการยื่นคำร้องที่อำเภอเมืองจังหวัดระนอง

คนไทยพลัดถิ่นติดตามการยื่นคำร้องที่อำเภอเมืองจังหวัดระนอง

วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เวลา 8.57 น. พี่น้องคนไทยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำเภอเมืองระนอง ต่างทยอยกันไปที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง เพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีที่พี่น้องขอยื่นคำร้องแก้ไขผู้บันทึกผิดหลงทางทะเบียนราษฎร์ (ผู้ที่ถูกบันทึกเป็นสัญชาติพม่า แต่ไม่ระบุเชื้อสายไทย) ซึ่งพี่น้องได้ไปเขียนคำร้องขอแก้ไขฯดังกล่าวเมื่อเดือนที่ผ่านมา วันนี้ครบรอบ 1 เดือนแล้วพี่น้อง 14 คนที่ยื่นฯ ได้ไปติดตามความคืบหน้าอีกครั้งและได้ทราบข้อมูลจากเจ้าหน้าอำเภอเมืองระนองว่า วันนี้ทางอำเภอจะดำเนินการส่งเอกสารทั้งหมดของพี่น้องไปยัง สำนักงานทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อขอให้ทางทะเบียนกลางได้ทำการเปิดระบบ ให้แก่พี่น้อง 14 คนที่ยื่นคำร้องขอแก้ไขฯ เป็นการเฉพาะราย