บ้านคนไทยพลัดถิ่นจังหวัดระนอง ถูกพายุพัดเสียหาย ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 บ้านพี่น้องคนไทยพลัดถิ่น นางฮาตีย๊ะ ขุนภักดี บ้านไร่ใต้ ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จ.ระนอง ถูกพายุพัดเสียหาย ได้ไปแจ้งขอความช่วยเหลือจาก อบต.นาคา แต่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ เพราะไม่มีบัตรประชาชนและไม่มีบ้านเลขที่ ทั้ง ๆ ที่ พรบ.สัญชาติ ฉบับที่ 5 ถูกประกาศใช้กว่า 2 ปีแล้ว แต่วันนี้ ชาวบ้านยังไม่ได้รับสิทธิของคนไทยตามกฏหมาย ทำให้สิทธิ์ความเป็นพลเมืองไทยยังไม่ได้รับการคุ้มครอง 

บ้านคนไทยพลัดถิ่น ถูกพายุพัดเสียหาย ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ กฎหมายสัญชาติ ฉบับที่ 5 ปี 2555 คืนสัญชาติไทย

"คนไทยพลัดถิ่น" ทำไมต้องให้เเขาเป็นมนุษย์ชั้น 2 ของประเทศไทย ในเมื่อในอดีตเขาคือต้นตระกูลไทยที่ติดแผ่นดินไปกับ มะริด ทวาย ตะนาวศรี ในครั้งที่ไทยต้องยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาดินแดนส่วนใหญ่ของประเทศเอาไว้ จนมนุษย์กลุ่มนี้ถูกไล่ขับออกจากดินแดนบรรพบุรุษ รถกองกำลังที่กลับประเทศไทย เมื่อกว่า 50 ปีที่แล้ว ครั้งนั้นรัฐไทยก็ไม่รับกลับ หน่ำซ้ำพม่าก็กล่าวหาว่าเป็นคนไทยบุกรุกดินแดน 

เมื่อรัฐไทยไม่ยอมรับคนไทยที่อยู่อาศัยอยู่บนแผ่นดินไทยมาอย่างช้านานก่อนจะเสียดินแดน พวกเขาเหล่านี้จึงต้องลุกขึ้นมาเรียกร้อง พรบ.สัญชาติ ฉบับที่ 5 เพื่อคืนสัญชาติไทยให้กับคนไทยพลัดถิ่น และได้ประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ.2555 

ปัจจุบันในปี 2557 กระบวนการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกบัตรประชาชนให้กับคนไทยพลัดถิ่นยังมีความล่าช้าอยู่ ส่งผลให้คนกลุ่มนี้กว่า 2,000 คน ยังไม่ได้ทำบัตรประชาชน 

และเมื่อมีภัยพิบัติเกิดขึ้นกับพวกเขา จนทำให้บ้านพักอาศัยของคนไทยพลัดถิ่น นางฮาตีย๊ะ ขุนภักดี บ้านไร่ใต้ ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ถูกพายุพัด เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 จนพังเสียหายและได้ไปแจ้งขอความช่วยเหลือจาก อบต.นาคา แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยอะไรเขาไม่ได้ เพราะไม่มีบัตรประชาชนและไม่มีบ้านเลขที่  แต่ พรบ.สัญชาติ ฉบับที่ 5 ได้ถูกประกาศใช้กว่า 2 ปีแล้ว นั้นหมายความว่า วันนี้เขาก็คือคนไทยแล้วตามกฎหมายแล้ว เพียงแค่เขายังไม่มีบัตรประชาชน ต้องกลับทำให้สิทธิความเป็นพลเมืองไทยของเธอยังไม่ได้รับการคุ้มครอง 

"นางฮาตีย๊ะ ขุนภักดี กล่าวว่า สภาพบ้านพวกเรา ก็ไม่ต่างอะไรกับเล้าไก่ กว่าจะสร้างได้แบบนี้ ต้องเก็บเงินทั้งชีวิต แต่วันนี้บ้านพัง... แล้วพวกเขาจะไปอยู่ที่ไหน อยู่อย่างไร ใครล่ะจะเห็นหัวมนุษย์ที่ไม่เคยมีค่าในสายตาใคร ๆ" นางฮาตียะ กล่าวอย่างหมดหวัง

แต่ความหวังของเธอก็ยังไม่หมดหนทาง เมื่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดระนอง จะเข้าไปในพื้นที่เสียหายเพื่อดูว่าจะสามารถช่วยเหลืออะไรในเบื้องต้นได้บ้าง 

บ้านคนไทยพลัดถิ่น ถูกพายุพัดเสียหาย ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ กฎหมายสัญชาติ ฉบับที่ 5 ปี 2555 คืนสัญชาติไทย

นางฮาตีย๊ะ ขุนภักดี เป็นหญิงม่าย สามีเสียชีวิตเมื่อปลายปี 2556 มีอาชีพเก็บผักริมคลอง หาหอยขาย รายได้ต่อวัน 80-100 บาท และมีโรคประจำตัวความดันต่ำ มีอาการเป็นลมอยู่ประจำ อยู่อาศัยกับลูกชายอายุ 37 ปี ที่มีอาการพิการทางสมอง ส่วนลูกชายคนเล็กอายุ 23 ปี มีอาชีพรับจ้างก่อสร้างซึ่งมีรายได้ไม่แน่