เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป จัดเวทีความคิด กลไกและกระบวนการปฏิรูปอย่างมีส่วนร่วม

เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป จัดเวทีความคิด กลไกและกระบวนการปฏิรูปอย่างมีส่วนร่วม ครั้งที่ 7 คปสม มูลนิธิชุมชนไท

เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป จัดเวทีความคิด กลไกและกระบวนการปฏิรูปอย่างมีส่วนร่วม

7 กรกฎาคม 2557 เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป จัดเวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 7  เรื่อง "กลไกและกระบวนการปฏิรูปอย่างมีส่วนร่วม" โดยได้มีนักวิชาการ ภาคประชาสังคม ประชาชน และเครือข่ายชุมชน เช่น เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง หรือ คปสม. ได้ทยอยเดินทางเข้ามาร่วมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในวันนี้ทางเครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป ได้จัดเวทีเพื่อเปิดพื้นที่ให้สมาชิกภาคีปฏิรูปร่วมพูดคุยในหัวข้อดังกล่าว โดยในเวทีมีสมาชิกเครือข่ายกว่า 100 คน เข้าร่วมวิเคราะห์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและออกแบบกลไกสภาปฏิรูปที่นำไปสู่การปรองดอง พร้อมชูจุดยืนเป็นองค์กรคู่ขนาน เฝ้าระวังกลไกในการปฏิรูประดับชาติ

-----------------------------------------

ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก INNNEWS

http://www.rnnthailand.com/
http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=549551