คนไทยพลัดถิ่น คนไร้สัญชาติ

คนไทยพลัดถิ่น

คนไทยพลัดถิ่น คือ กลุ่มคนไทยที่เคยอาศัยอยู่ในเขตวมะริด ทวาย ตะนาวศรี  ซึ่งเดิมเป็นเขตแดนไทย  แต่เมื่อกว่า 100 ปีอังกฤษทำการปักปันเขตแดนระหว่างไทยกับพม่าใหม่  ชุมชนคนไทยบางส่วนก็ไม่ได้โยกย้ายออกมาด้วยเหตุผลหลายประการ โดยรัฐบาลพม่าก็ไม่ได้ยอมรับให้เป็นพลเมืองพม่า และออกบัตรระบุว่า “ เป็นคนไทย ” และคนกลุ่มนี้ยังมีวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมและภาษาแบบคนไทยปักษ์ใต้ 

รูปเมืองมะริด อดีตเมืองท่าของไทย

เมื่อประมาณ 40 ปีที่แล้ว ในช่วงระยะที่รัฐบาลพม่าทำสงครามกับชาติพันธุ์ในพม่า คนไทยกลุ่มนี้ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ถูกกดขี่รังแก กลุ่มคนจำนวนหนึ่งจึงโยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่กับญาติพี่น้องในประเทศไทย บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง พังงา และบางส่วนอาศัยในจังหวัดตาก  แต่ทว่าคนกลุ่มนี้ไม่ได้การรับรองว่าเป็นคนไทย

การกลับมาอยู่อาศัยในประเทศไทย  ไม่มีสัญชาติไทย ไม่มีบัตรประชาชน ถูกจำกัดสิทธิทุกด้าน  ทั้งไม่สามารถเดินทางออกนอกชุมชนที่อาศัยอยู่ได้  ไม่มีสิทธิ์แจ้งเกิด  ไม่มีสิทธิ์แจ้งตาย  ไม่มีสิทธิ์แจ้งความกรณีถูกรังแกเอาเปรียบ ถูกกดหรือถูกโกงค่าแรงเป็นประจำ  ไม่ได้รับสวัสดิการขั้นพื้นฐานทุกด้าน มีความยากลำบากในการเข้ารักษาพยาบาล  เด็กไทยพลัดถิ่นที่เกิดในเมืองไทย ก็ไม่ได้ใบเกิด  ไม่สามารถขอรับทุนการศึกษาได้เรียนจบแล้วสมัครงานไม่ได้เพราะไม่มีบัตรประชาชน ทำงานได้เพียงการเป็นแรงงานไร้ฝีมือ  ที่อยู่อาศัยและที่ทำกินไม่มั่นคง  และมักถูกข่มขู่ขูดรีดเรียกเก็บเงิน   โดยเฉพาะการเรียกเก็บเงินเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสถานะบุคคล การเดินทางไปทำงานนอกชุมชนและต่างจังหวัด 

คนไทยถิ่นพลัดที่เดินทางกลับเข้ามาอยู่เมืองไทย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ชุมพร ระนอง  ฯลฯ ประมาณการกว่า    28,000 คน  แต่ที่รวมตัวกันเป็นเครือข่ายและทำกิจกรรมร่วมกันโดยตลอด ในระยะ 9 ปีมีสมาชิก จำนวน 5,544 คน

คนไทยพลัดถิ่นเข้าพบนายกรัฐมนตรี

คนไทยพลัดถิ่น รวมตัวกันเป็น  “ เครือข่ายการแก้ปัญหาคืนสัญชาติคนไทย ” เมื่อปี พ.ศ. 2545    โดยการสนับสนุนของโครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองน่าอยู่ ภายใต้ความร่วมมือมูลนิธิชุมชนไท   สำนักงานกองทุนสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)เครือข่าย ฯ และภาคีความร่วมมือได้ร่วมกันเสนอกฎหมายสัญชาติ   ว่าด้วยการคืนสัญชาติไทยให้คนไทยพลัดถิ่น  ผ่านคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน และเมื่อ 14 มีนาคม 2555 พระราชบัญญัติสัญชาติ ฉบับที่ 5  พ.ศ. 2555 ว่าด้วยการคืนสัญชาติไทยให้คนไทยพลัดถิ่น  ผ่านการพิจารณาในสภาและประกาศใช้ในราชกิจา นุเบกษา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555    หลังจากนั้น   มีการตั้งคณะกรรมการรับรองการเป็นคนไทยพลัดถิ่น และออกกฎกระทรวงเพื่อคืนความเป็นคนไทย

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอน  ยื่นคำขอเพื่อให้คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น พิจารณาแม้จะยุ่งยากแต่เครือข่ายก็พยายามติดตาม  ซึ่งผ่านไป 2 ปี คนไทยพลัดถิ่นได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ ฯ แล้ว ประมาณ 2,000 คน


คปสม.ร่วมรณรงค์วันที่อยู่อาศัยสากลหน้า UN ตัวแทนเจรจากับรัฐบาล

วันที่อยู่อาศัยสากล วันที่อยู่อาศัยโลก UN ขปส. สลัมสี่ภาค คปสม. รณรงค์ ที่อยู่อาศัย คนไร้บ้าน 7 ตุลาคม 2557ในวันที่ 7 ตุลาคม 2557 นี้ สหประชาชาติ ได้กำหนดให้เป็นวันที่อยู่อาศัยสากล ดังที่ทราบกันดีแล้วดังนั้นเพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ได้รับการแก้ไขให้ลุล่วง และสร้างความเข้าใจต่อคนในสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของความมั่นคงในที่อยู่อาศัย เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.) ร่วมกับเครือข่ายพีมูฟและสลัม 4 ภาค ร่วมรณรงค์ในวันที่อยู่อาศัยสากลหน้า UN และได้ยื่นหนังสือให้กับรองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้านหน้าองค์การสหประชาชาติ และหลังจากนั้นได้มีตัวแทนประมาณ 48 คน ได้เข้าเจรจาร่วมกับรัฐบาล

บุก ก.กลาโหมจี้แก้ปัญหาเดือดร้อนชาวเล-กะเหรี่ยง-ไทยพลัดถิ่นแฉสารพัดทุกข์ระบุถูกข่มขืนยังแจ้งความไม่ได้

บุก กลาโหม จี้ แก้ปัญหา เดือดร้อน ชาวเล กะเหรี่ยง ไทยพลัดถิ่น แฉ ทุกข์ ถูกข่มขืน แจ้งความ คนชายขอบเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม เวลา 14.00 น.ที่ห้องหลักเมือง 1 กระทรวงกลาโหม เครือข่ายชาวเล เครือข่ายคนไทยพลัดถิ่น และสมาพันธ์ชาวกะเหรี่ยงแห่งสยาม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวเล คนไทยพลัดถิ่นและชาวกะเหรี่ยง โดยมีพลเรือเอกชุมนุม อาจวงษ์ หัวหน้าคณะทำงานเตรียมการปฎิรูป เป็นตัวแทนปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้รับเรื่องแทน

ภาคประชาสังคมรวมพลัง จัดงาน “ต่างใจไทยเดียวกัน” เดินหน้า “ปฏิรูป-ปรองดอง”

ต่างใจไทยเดียวกัน มูลนิธิชุมชนไท ไมตรี ชาวเล พลัดถิ่น ที่ดิน ทับยาง ราไวย์ ปฏิรูป ปรองดองภาคประชาสังคมรวมพลัง จัดงาน “ต่างใจไทยเดียวกัน” เดินหน้า “ปฏิรูป-ปรองดอง” โดย “สสส.-องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน-มูลนิธิเพื่อคนไทย” จับมือ “เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป” และเพื่อนภาคีกว่า 10 องค์กรร่วมจัดงาน “ต่างใจไทยเดียว” เปิดพื้นที่สื่อสารสร้างการอยู่ร่วม 4 วัน 4 ประเด็น “Active Citizenship-Togetherness-Youth-Anti-corruption”  ตั้งแต่ 14-17 ก.ค.2557 ที่เซ็นทรัลเวิลด์ ระดมความร่วมมือทุกภาคส่วน ต่อยอดสู่การสร้างกลไกปฏิรูปอย่างมีส่วนร่วม ภาคประชาชน เดินหน้าปฏิรูปทันทีด้วยการลงมือปฏิบัติจริง นำไปสู่การสร้างความปรองดองที่ยั่งยืน 

คนชายขอบ ทวงสัญญา เดินหน้าปฏิรูป เร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อน ไม่เป็นธรรม

คนชายขอบ ทวงสัญญา เดินหน้าปฏิรูป แก้ปัญหาความเดือดร้อน ชาวเล ไทยพลัดถิ่น มูลนิธิชุมชนไท มชท chumchonthai21 กรกฎาคม 2557 คนชายขอบ ทวงสัญญา เดินหน้าปฏิรูป เร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อน ไม่เป็นธรรม โดยคนไทยพลัดถิ่นได้ยื่นหนังสือเร่งกระบวนการคืนสัญชาติไทย แบบเบ็ดเสร็จ ( One  Stop  Service ) ณ กระทรวงมหาดไทย และชาวเลยื่นหนังสือเร่งแก้ปัญหาที่ดิน วิถีชีวิตวัฒนธรรม ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับกระทรวงวัฒนธรรม 

เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย : หน้ากระดานปฏิรูป

เสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย หน้ากระดานปฏิรูป ปฏิรูป คสช คปสม ชาวเล ไทยพลัดถิ่น มูลนิธิชุมชนไท ไมตรี16 กรกฏาม 2557 เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย : หน้ากระดานปฏิรูป เพราะการปฏิรูปประเทศ ไม่ได้เพิ่งเริ่มโดย คสช. และการปฏิรูปก็ไม่ควรถูกผูกขาด ก่อนที่การปฏิรูปประเทศจะเดินหน้าเข้าสู่ร­ะยะที่ 2 เสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทยจึงสำรวจ หน้ากระดานการปฏิรูปว่า ใครยืนอยู่ไหน จะก้าวไปอย่างไร

เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป จัดเวทีความคิด กลไกและกระบวนการปฏิรูปอย่างมีส่วนร่วม

เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป จัดเวทีความคิด กลไกและกระบวนการปฏิรูปอย่างมีส่วนร่วม ครั้งที่ 7 คปสม มูลนิธิชุมชนไท7 กรกฎาคม 2557 เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป จัดเวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 7  เรื่อง "กลไกและกระบวนการปฏิรูปอย่างมีส่วนร่วม" โดยได้มีนักวิชาการ ภาคประชาสังคม ประชาชน และเครือข่ายชุมชน เช่น เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง หรือ คปสม.

ขอเชิญร่วมสมทบทุนเพื่อสร้างบ้านให้กับนางอาฮาตีย๊ะ ขุนภักดี อายุ 64 ปี เป็นคนไทยพลัดถิ่น ที่พายุพัดต้นไม้ใหญ่ล้มทับบ้านจนพังทั้งหลัง

ขอเชิญ สมทบทุน สร้างบ้าน ขุนภักดี คนไทยพลัดถิ่น พายุ ภัยพิบัติ ต้นไม้ใหญ่ ล้มทับ บ้านพัง มิถุนายน 2557 ขอเชิญร่วมสมทบทุนเพื่อสร้างบ้านให้กับนางอาฮาตีย๊ะ ขุนภักดี อายุ 64 ปี เป็นคนไทยพลัดถิ่น ซึ่งต้นไม้ใหญ่ได้ล้มทับบ้านจนพังทั้งหลังจากพายุ เนื่องจากเกิดพายุพัดผ่านในพื้นที่ เมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2557 โดยนางฮาตีย๊ะ ขุนภักดี เป็นหญิงม่าย สามีเสียชีวิตเมื่อปลายปี 2556 เธอมีอาชีพเก็บผักริมคลอง หาหอยขาย รายได้ต่อวัน 80-100 บาท และมีโรคประจำตัวความดันต่ำ มีอาการเป็นลมอยู่ประจำ อยู่อาศัยกับลูกชายอายุ 37 ปี ที่มีอาการพิการทางสมอง ส่วนลูกชายคนเล็กอายุ 23 ปี มีอาชีพรับจ้างก่อสร้างซึ่งมีรายได้ไม่แน่

บ้านคนไทยพลัดถิ่นจังหวัดระนอง ถูกพายุพัดเสียหาย ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ

บ้านคนไทยพลัดถิ่น ถูกพายุพัดเสียหาย ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ กฎหมายสัญชาติ ฉบับที่ 5 ปี 2555 คืนสัญชาติไทย

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 บ้านพี่น้องคนไทยพลัดถิ่น นางฮาตีย๊ะ ขุนภักดี บ้านไร่ใต้ ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จ.ระนอง ถูกพายุพัดเสียหาย ไปแจ้งขอความช่วยเหลือจาก อบต.นาคา แต่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ เพราะยังไม่มีบัตรประชาชน แต่ พรบ.สัญชาติ ฉบับที่ 5 ได้ถูกประกาศใช้กว่า 2 ปีแล้ว นั้นหมายความว่า วันนี้เขาก็คือคนไทยแล้วตามกฎหมาย เพียงแค่เขายังไม่มีบัตรประชาชน ต้องกลับทำให้สิทธิความเป็นพลเมืองไทยของเธอยังไม่ได้รับการคุ้มครอง 

คนไทยพลัดถิ่นติดตามการยื่นคำร้องที่อำเภอเมืองจังหวัดระนอง

คนไทยพลัดถิ่นติดตามการยื่นคำร้องที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เวลา 8.57 น. พี่น้องคนไทยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำเภอเมืองระนอง ต่างทยอยกันไปที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง เพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีที่พี่น้องขอยื่นคำร้องแก้ไขผู้บันทึกผิดหลงทางทะเบียนราษฎร์ (ผู้ที่ถูกบันทึกเป็นสัญชาติพม่า แต่ไม่ระบุเชื้อสายไทย) 

2 คนไทยพลัดถิ่นได้บัตรประชาชนแล้วและได้สัญชาติไทยโดยการเกิด

2 คนไทยพลัดถิ่นได้บัตรประชาชน ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับนางหนู พรมพัตร และนายทวี พรมพัตร ซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์คนไทยพลัดถิ่นบ้านในตะ ต.ปากจั่น อ.กระบุรี ที่ได้บัตรประชาชนเป็นพลเมืองไทยโดยสมบูรณ์ และได้สัญชาติไทยโดยการเกิด ตาม พ.ร.บ.สัญชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2555

Pages

Subscribe to RSS - คนไทยพลัดถิ่น คนไร้สัญชาติ