ชาวเล คือผู้บุกเบิก ไม่ใช่ผู้บุกรุก

Indigenous tribes day 2020