สนช.ลงพื้นที่ราไวย์ จ.ภูเก็ต ติดตามข้อร้องเรียนแก้ปัญหาที่ดินชาวเล

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - รองประธาน สนช.คนที่ 1 และคณะลงพื้นที่ชุมชนชาวเลราไวย์ จ.ภูเก็ต ติดตามกรณีร้องเรียนให้ตรวจสอบกระบวนการแก้ไขปัญหาที่ดินชุมชนชาวเล ประเด็นการสร้างเขื่อนชายหาด-การถมที่ดินปิดทางระบายน้ำสาธารณะ 

วันนี้ (6 ธ.ค.) นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 1 และคณะ เดินทางลงพื้นที่ติดตามเรื่องร้องเรียนของชุมชนราไวย์ กรณีขอให้ตรวจสอบกระบวนการแก้ไขปัญหาที่ดินชุมชนชาวเลราไวย์ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยคณะของ สนช.ได้ร่วมประชุมรับฟังบรรยายสรุปจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนนายอำเภอเมืองภูเก็ต ที่ดินจังหวัดภูเก็ต สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 สาขาภูเก็ต ผู้แทนชุมชนชาวเลราไวย์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลราไวย์ จากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่ชุมชนชาวเลราไวย์ เพื่อศึกษาสภาพความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมของชุมชนฯ

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 1 กล่าวภายหลังการลงพื้นที่ชุมชนชาวเลราไวย์ ว่าวันนี้ตนและคณะซึ่งประกอบด้วย พลโทชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พล.ร.อ.วีระพันธุ์ สุขก้อน ประธานอนุกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางลงพื้นที่มาตามข้อร้องเรียนของชุมชนชาวเลราไวย์ ใน 2 ประเด็น คือ ประเด็นการก่อสร้างเขื่อนชายหาด กับประเด็นการถมที่ดินปิดทางระบายน้ำ ซึ่งเป็นคลองสาธารณะอยู่เดิม

ทั้ง 2 ประเด็น เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือจากกรณีพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเล ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาล แต่การลงพื้นที่ในวันนี้มาดูประเด็นความเดือดร้อนและประเด็นที่มีผลกระทบด้านนิเวศน์ทางทะเลและชายฝั่ง และผลกระทบเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนื่องจากมีน้ำเน่าเสียท่วมขังอยู่ในบริเวณที่อยู่อาศัยของชุมชน

ผลจากการลงพื้นที่ได้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหลายประการ ทั้งเรื่องของการรังวัดที่ดินที่ปรากฏหลักฐานว่าแนวเขตที่ดินนั้นมีระยะห่างจากชายฝั่งทะเล เรื่องสภาพที่ดินที่มีการถม และเรื่องของคูคลองที่มีอยู่เดิม ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต นายอำเภอ ปลัดอำเภอ เทศบาล ปลัดเทศบาลตำบลราไวย์ได้ลงพื้นที่พร้อมกันเพื่อช่วยกันเก็บข้อมูล ขณะเดียวกันก็ให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมกับ คณะ สนช.เพื่อที่จะได้กลับไปทำผลการลงพื้นที่ แล้วก็จะแจ้งผลการพิจารณาของ คณะ สนช.กลับไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านโดยเร็วต่อไป

อย่างไรก็ตาม ประเด็นปัญหาน้ำท่วมขังในบริเวณที่อยู่อาศัยของชาวเล ซึ่งเกิดปัญหาน้ำท่วมเกิดจากการถมที่ ตรงส่วนนี้ได้เรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแล้ว ซึ่งรับที่จะเป็นผู้ประสานเอกชนเจ้าของที่ดินมาพูดคุยเพื่อแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา นอกเหนือไปจากแนวทางกระบวนการทางกฎหมายเพียงอย่างเดียว อาจจะต้องใช้เวลาค่อนข้างยาว น่าจะมีแนวทางอื่นที่จะใช้วิธีการบริหารจัดการในระบบราชการ น่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรับที่จะไปพูดคุยกับทางเอกชน

ส่วนกรณีของเขื่อน ในเบื้องต้นยังมีข้อห่วงกังวล ซึ่งจากข้อมูลที่ได้จากสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตได้ให้ข้อมูลว่าจริงๆ ทางเจ้าท่าได้มีคำสั่งให้รื้อถอนเขื่อนตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 แต่ติดขัดเรื่องงบประมาณ ซึ่งทาง สนช.จะไปช่วยเร่งรัดงบประมาณให้ แต่เรากลับมีข้อห่วงกังวลเพิ่มเติมว่า ถ้ารื้อถอนเขื่อนไปแล้วจะมีปัญหากระทบเรื่องของระบบนิเวศชายฝั่งหรือไม่ คือเรื่องของการกัดเซาะ เรื่องของการพังทลายของชายหาด เพราะดูจากสภาพแล้วเป็นเขื่อนที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกันคลื่น เรื่องนี้ทางคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีรายงานการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการกัดเซาะและการพังทลายของชายหาดในแถบจังหวัดภาคใต้ตลอดเส้นทางของการเกิดปัญหานี้ เกิดกับทุกจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับชายทะเล เรื่องนี้เรามีข้อห่วงกังวล จะต้องไปศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติม


ขอขอบคุณ ที่มาจาก : https://mgronline.com/south/detail/9600000123127

ลิ้งข่าวเพิ่มเติม :

สนช.ลงพื้นที่หาดราไวย์ ปมดินปิดทางน้ำ-เขื่อนกันคลื่น (6 ธ.ค.60)
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/784121

สนช.ลงพื้นที่แก้ปัญหาชุมชนชาวเลบ้านราไวย์ (6 ธ.ค.60)
siameagle.com/topic-9580/ประจวบคีรีขันธ์-สนช.ลงพื้นที่แก้ปัญหาชุมชน.html

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง และกมธ.สิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ศึกษาสภาพความเป็นอยู่และติดตามกระบวนการแก้ไขปัญหาของชุมชนชาวเล บ้านราไวย์ จังหวัดภูเก็ต (6 ธ.ค.60)
http://click.senate.go.th/?p=49042

รองประธาน สนช.และคณะ ลงพื้นที่ชุมชนชาวเลราไวย์ภูเก็ต ติดตามการร้องเรียนให้ตรวจสอบ-แก้ไขปัญหาที่ดินชุมชนชาวเล ประเด็นการสร้างเขื่อน (6 ธ.ค.60)
http://www.tnews.co.th/index.php/contents/387216

สนช.ลงพื้นที่หาดราไวย์ ปมดินปิดทางน้ำ-เขื่อนกันคลื่น (6 ธ.ค.60)
https://www.hotnewsonline.info/local/35900.html