ชุมชน พีมูฟ สปก. ป่าไม้ อปท. ร่วมมือบุกป่าฝ่าดงตรวจสอบพื้นที่ทำกิน เขตสิทธิทำกับทับซ้อน

21 เม.ย.64 ชาวบ้านชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี พีมูฟ สปก. ป่าไม้  อปท. ร่วมมือบุกป่าฝ่าดงตรวจสอบพื้นที่ทำกิน เขตสิทธิทำกับทับซ้อน โดยลงตรวจสอบในพื้นที่ชุมชนบ้านโอด ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง เพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหาที่ดินที่ทำกินตามการลงนามความร่วมมือการแก้ไขปัญหา MOU ระหว่างพีมูฟกับกระทรวงทรัพย์ฯ โดยชุมชนบ้านโอดเป็นพื้นที่ผลิตอาหารทางการเกษตรชุมชนหนึ่ง โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิด-19 นี้ หากชุมชนสามารถผลิตอาหารได้เองและเพียงพอ ก็สามารถทำให้ชุมชนอยู่รอดได้ทั้งจากปัญหาวิกฤตโควิดและปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ และยังสามารถนำผลผลิตทางการเกษตรส่งต่อไปยังผู้อื่นได้อีกด้วย