ชาวบ้านอุบลราชธานี ร้องผอ.สำนักการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 อยู่อาศัยสืบทอดมาหลายร้อยปี ถูกรัฐเข้าแจ้งเป็นพื้นที่ป่า

ชาวบ้าน ต.ท่าเมือง อ.​ดอนมดแดง เป็นชุมชนประวัติศาสตร์ดั้งเดิม ยุคก่อตั้งจังหวัดอุบลราชธานี อายุชุมชนหลายร้อยปี  ได้รับสืบทอดที่ดินมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นทวด ครอบครัวละเฉลี่ย 1-10 ไร่ และผ่านการใช้ที่ดินตามแผนพืชเศรษฐกิจของรัฐมาต่อเนื่อง 

ปี พ.ศ.2504 ในช่วงที่รัฐบาลต้องการส่งออกปอ ได้มีการส่งเสริมชาวบ้านให้ปลูกปอ ชาวบ้านปลูกปอกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งป่าได้หมดไปแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ.2508-2514  ตามคำบอกเล่าว่า ในสมัยนั้น  จนต่อมาปอราคาตกต่ำ รัฐบาลมาส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกมัน ชาวบ้านก็เปลี่ยนจากปลูกปอมาปลูกมันแทน เมื่อมันราคาตกต่ำจึงพาลดปริมาณการปลูกลง ปล่อยที่ดินบางส่วนให้เป็นป่าขึ้นมาใหม่อีกครั้ง เพื่อเก็บไว้ใช้สอยเก็บเห็ด เลี้ยงสัตว์ในฤดูทำนา

แต่โดยคำสั่ง คสช. ปี 2557 นโบายทวงคืนผืนป่า ทำให้วิถี ทำกิน รักษาป่าใช้สอย ป่าชุมชน ไม่มีการบุกเบิกเพิ่ม แต่รัฐผลักดันชาวบ้านที่ทำกินสุจริตเป็นพลเมืองเกษตรกรรม มารุ่นต่อรุ่น กลายเป็นผู้บุกรุกป่า ทั้ง ๆ ที่ป่านั้นเป็นที่ดินของชาวบ้านที่ได้ใช้สอยร่วมกัน ที่มีการปลูกมัน มะม่วง ยางพาราไว้เก็บผลผลิต

ชาวบ้านจึงรวมตัวกันการเข้าพบ ผอ.สำนักการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านอย่างเร่งด่วน