จากการต่อสู้เรื่องความมั่นคงในที่อยู่อาศัยของเครือข่ายจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับวัสดุจากโครงการบ้านมั่นคงแล้ว

จากการต่อสู้เรื่องความมั่นคงในที่อยู่อาศัยของเครือข่ายจังหวัดอุบลราชธานี วันนี้โครงการบ้านพอเพียงขนบท ประจำปี 2564 จำนวน 90 หลังคาเรือน ใน 6 อำเภอ 25 ชุมชน พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้วัสดุมาแล้วและเริ่มลงมือซ่อมแซมปรับปรุงบ้าน #ที่ดินคือชีวิต  บ้านคือความฝัน สิทธิที่จะได้กินอิ่ม นอนอุ่น มีที่ดินทำ กิน นอนในบ้านที่อบอุ่น ได้หลับพักผ่อนเอาแรง เพื่อตื่นและต่อสู้ชีวิตในรุ่งเช้าต่อไป