30 years old Chumchonthai Foundation

ชุมชนลับแล จ.อุบลฯ ผู้อยู่มาก่อนการรถไฟ ถูกรถไฟออกโฉนด ทวงค่าเช่าชาวบ้าน บางคนโดนเกือบครึ่งล้านบาท

ชุมชนลับแล จ.อุบลฯ ผู้อยู่มาก่อนการรถไฟ ถูกรถไฟออกโฉนด ทวงค่าเช่าชาวบ้าน บางคนโดนเกือบครึ่งล้านบาท

เมื่อวันที่ 2 ส.ค.2564 ชาวบ้านชุมชนลับแล ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เป็นชุมชนดั้งเดิม ก่อตั้งขึ้นจากกรรมกรก่อสร้างทางรถไฟสายนครราชสีมา-อุบลราชธานี เมื่อปี พ.ศ.2474 มีประชากร 328 หลังคาเรือน จำนวน 2,270 คน 

ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน โดยได้รับหนังสือจากการรถไฟ ทวงค่าเช่าที่ โดยคิดค่าเช่าย้อนหลังเกือบ 100 ปี ทำให้ชาวบ้านบางคนที่อยู่อาศัยมาต่อเนื่องตั้งแต่รุ่นทวด รุ่นผู้บุกเบิกพื้นที่ก่อนจะมีกฎหมายที่ดิน ปี 2484 โดยมียอดเงินทวงค่าเช่า 300,000-400,000 บาท ซึ่งชาวบ้านทุกคนเป็นชาวบ้านที่ทำมาหากินหาเช้ากินค่ำ ไม่สามารถหาเงินจำนวนดังกล่าวมาจ่ายได้ หรือชาวบ้านควรจะจ่ายให้กับการรถไฟหรือไม่ 

ชาวบ้านทุกคนจึงได้รวมตัวกันเข้ายื่นหนังสือให้กับการรถไฟจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขอให้เกิดความเป็นธรรม โดยให้มีการตรวจสอบสิทธิในที่ดินที่ชาวบ้านอยู่อาศัย เพราะพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่นำร่องโฉนดชุมชน เพื่อเป็นพื้นที่การอยู่อาศัยร่วมกันของชุมชนเป็นแปลงที่ดินแปลงเดียว 

#ชุมชนลับแล #พื้นที่นำร่องโฉนดชุมชน #ที่ดินคือชีวิต #มูลนิธิชุมชนไท