30 years old Chumchonthai Foundation

มูลนิธิชุมชนไท ลงพื้นที่สนับสนุนเครือข่ายฯ จัดกิจกรรม ปลูกป่า โดยการสนับสนุน จาก สหภาพยุโรป @โครงการeuโควิด

มูลนิธิชุมชนไท ลงพื้นที่สนับสนุนเครือข่ายฯ จัดกิจกรรม ปลูกป่า โดยการสนับสนุน จาก สหภาพยุโรป @โครงการeuโควิด

20 พ.ย.64 เครือข่ายแก้ปัญหาคืนสัญชาติคนไทย พังงา ระนอง ชุมพร ประจวบฯ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน จัดกิจกรรมปลูกป่า(ต้นจาก) ในพื้นที่ป่าชายเลน บ้านช้างแหก ม.8 ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง โดยช่วงเข้าประชุมสมาขิกที่เข้าร่วมทบทวนสร้างความเข้าใจ ในกิจกรรมที่ทางเครือข่ายฯดำเนินการ ช่วงบ่ายปลูกค้นจากจำนวน 500 ต้น “คืนต้นไม้ให้ป่า คืนสัญชาติไทย ให้คนไทยพลัดถิ่นและชาติพันธุ์อื่นๆ”

ขอบคุณเรื่องและภาพจาก #นักสื่อสารชุมชน สุพรรณแก้ว ภักดี