30 years old Chumchonthai Foundation

ประชุมแก้ไขปัญหากรณีรัฐสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยฝั่งแดง อ.น้ำขุ่น-น้ำยืน ทับที่ทำกิน ทำให้ชาวบ้านไร้ที่ทำกินมายาวต่อเนื่องถึง 25 ปี

ประชุมแก้ไขปัญหากรณีรัฐสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยฝั่งแดง อ.น้ำขุ่น-น้ำยืน ทับที่ทำกิน ทำให้ชาวบ้านไร้ที่ทำกินมายาวต่อเนื่องถึง 25 ปี 

21 ธ.ค.2564 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดอุบลราชธานี ห้องประชุมปกครองจังหวัด ชั้น 3 ได้มีการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหากรณีโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยฝั่งแดง อ.น้ำขุ่น-น้ำยืน ทับที่ทำกิน ทำให้ชาวบ้านไร้ที่ทำกินมายาวต่อเนื่องถึง 25 ปี โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด) เป็นประธานในการประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีการเร่งรัดจากคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ที่มี พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้กำหนดให้จังหวัดอุบลฯ เร่งหาข้อสรุปให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564 ซึ่งจะมีการประชุม คณะกรรมการอำนวยการฯ ในวันที่ 7 มกราคม 2565 

มะไล เจียงเพ็ง หนึ่งในผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมากกว่า 20 ปี ได้สะท้อนความรู้สึกว่า "รัฐควรคืนที่ทำกินให้เรา แล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่มีคณะทำงานคนใดคิดจะยื้อดึงเรื่องเราอีก เรื่องปัญหา นอกจากเรื่องอ่างเก็บน้ำยังมีปัญหาของพี่น้องมากมายที่รัฐบาลสามารถแก้ได้ในเวทีการประชุมในวันที่ 7 มกราคม 2565 นี้ ซึ่งขณะนี้มีหลายกรณี หลายพื้นที่ที่ประสบปัญหา แล้วจะรวมตัวกันนำปัญหาเข้าไปให้รัฐบาลแก้ไข ท่านจะได้ไม่ต้องกังวลว่าไม่รู้ใครมีปัญหา ฉะนั้นจะให้ทุกปัญหาส่งตัวแทนเข้าร่วมกับท่าน จะได้พิสูจน์ว่าท่านสามารถช่วยประชาชนได้จริงหรือไม่ มากน้อยแค่ไหน"

ในที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้
1. หลักเกณฑ์การจัดหาที่ดิน โดยกำหนดราคา ไร่ละไม่เกิน 140,000 จำนวน 163 ไร่เศษ
2. หลังจากจัดหาที่ดิน ให้มีการฟื้นฟู ปรับโครงสร้างที่ดิน และระบบสาธารณูปโภค ให้ชาวบ้านสามารถเข้าอยู่ทำกินได้
3. ขยายระยะเวลาเยียวยาการสูญเสียโอกาสทำกินอีก 5 ปี จากเดิมที่เสนอขอและได้รับ จำนวน 20 ปี รวมเป็น 25 ปี (ปี 2540-2565)  

โดยผลการประชุมจะนำเสนอต่อการประชุมของคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนที่เป็นธรรม ซึ่งมีพลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อให้พิจารณาต่อไป เพื่อให้การจัดหาที่ดินทำกินทดแทนให้กลุ่มชาวบ้านห้วยฝั่งแดงที่หลังจากสร้างอ่างเก็บน้ำแล้วทำให้พื้นที่ทำกินของชาวบ้านกว่า 163 ไร่ และไม่สามารถทำกินได้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 เพื่อคืนความเป็นธรรมและการดำรงวิถีชีวิตอย่างปกติสุขกลับมาให้ชาวบ้านเหมือนเดิม

#ที่ดินคือชีวิต #โครงการรัฐสร้างผลกระทบประชาชน #ห้วยฝั่งแดง