30 years old Chumchonthai Foundation

รำลึก 17 ปีสึนามิ จากความสูญเสียสู่จุดประกายการสร้างอาสาสมัครจัดการภัยพิบัติชุมชน สร้างความตระหนักประชาชนในพื้นที่ ท้องถิ่น รู้เท่าทันภัย ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน

รำลึก 17 ปีสึนามิ จากความสูญเสียสู่จุดประกายการสร้างอาสาสมัครจัดการภัยพิบัติชุมชน สร้างความตระหนักประชาชนในพื้นที่ ท้องถิ่น รู้เท่าทันภัย ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน

จากเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อ 17 ปีก่อน หรือในวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนั้นได้สร้างความสูญเสียชีวิตของผู้คนทั้งคนไทยและคนต่างชาติจำนวนมากกว่า 5,000 คน และสูญหายกว่า 2,000 คน ในพื้นที่ 6 จังหวัดอันดามัน คือ จังหวัดพังงา ภูเก็ต สตูล ตรัง กระบี่ ระนอง

หลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้น ญาติผู้เสียชีวิตและประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับภัยพิบัติในครั้งนั้น ได้ทำกิจกรรมรำลึกเหตุการณ์สึนามิมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่ 1 จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 17 ที่เกิดสึนามิขึ้นในประเทศไทย และยังมีชาวบ้านบ้านน้ำเค็ม จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยมีผู้เสียชีวิตกว่า 4,000 คน ในทุก ๆ ปี ชาวบ้านบ้านน้ำเค็มจะจัดกิจกรรมซ้อมแผนหนีภัยสึนามิขึ้นทุกปี 

มูลนิธิชุมชนไท ในฐานะเป็นองค์กรที่ได้เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิและได้ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับชาวบ้าน แกนนำ เพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ตั้งของตนเอง รวมทั้งการสร้างอาสาสมัครและแกนนำของแต่ละชุมชน แต่ละหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างความรู้ต่าง ๆ ทั้งด้านการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ การเผชิญเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้น การช่วยเหลือเยียวยา การประเมินผลกระทบและหาแนวทางการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาศักยภาพเพื่อลดความสูญเสียจากภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยในการดำเนินงาน มูลนิธิชุมชนได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นชาวบ้านสามารถรับมือได้และอยู่กับภัยได้ โดยไม่เป็นภาระกับหน่วยงานรัฐ และมีอาสาสมัครกว่า 700 คน ที่ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างความรู้ต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง

โดยที่จังหวัดพังงา บริเวณสวนอนุสรณ์สึนามิ บ้านน้ำเค็ม อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ว่าที่ ร.อ.พงษ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์ นายอำเภอตะกั่วป่า นายสงบ สะโตน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา นายธงชัย หันช่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง หัวหน้าส่วนราชการ เอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ และญาติผู้สูญเสียจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ ร่วมรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่ทำให้ชาวบ้านบ้านน้ำเค็มและนักท่องเที่ยวต่างชาติเสียชีวิตจำนวนมาก โดยปีนี้จัดให้มีกิจกรรมแบบเรียบง่าย ประกอบด้วย พิธีกรรมทางศาสนา ทั้ง 3 ศาสนา คือ ศาสนาพุทธ อิสลาม และศาสนาคริสต์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิต ซึ่งมีญาติผู้เสียชีวิตได้นำรูปถ่าย พร้อมด้วยข้าวปลาอาหารมาร่วมในพิธี พร้อมกับอ่านสารวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติจากนายกรัฐมนตรี พร้อมกับนำดอกไม้ไปวางยังกำแพงอนุสรณ์สถาน และพร้อมกันนี้ได้ร่วมกันวางพวงมาลาและช่อกุหลาบขาว ที่หน้ารูปคุณพุ่ม เจนเซ่น พร้อมทั้งยืนไว้อาลัยแก่ผู้ล่วงลับจากเหตุการณ์สึนามิ 

สำหรับช่วงเย็นของวันนี้ มีการจุดเทียนรำลึกในพื้นที่ชายทะเลบ้านน้ำเค็ม และบริเวณอนุสรณ์สึนามิ เรือตรวจการณ์ 813 โดยผู้เข้าร่วมได้จุดเทียนรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว และคำนึงถึงการเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของสถานการณ์โรคโควิด-19

ถึงแม้เย็นวันนี้ เป็นบรรยากาศการจัดงานรำลึกในปีที่ 17 แล้ว แต่เหตุการณ์สึนามิยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้ที่สูญเสียมิเสื่อมคลาย ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงความสูญเสียจากภัยพิบัติ โดยจะต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือและป้องกันภัยพิบัติในเบื้องต้นด้วยตนเองและมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการดำรงชีวิตทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ

นายธรรมนูณ จงไกรจักร อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 25/24 ม.2  บ้านน้ำเค็ม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา มีอาขีพประมง เป็นหนึ่งในชาวบ้านที่ประสบภัยและสูญเสีย กล่าวว่า "ยังคงอยู่ในความทรงจำ ถึงแม้เหตุการณ์ได้ผ่านมาแล้วถึง 17 ปี แต่ความสูญเสียในครั้งนั้น ทำให้ในวันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปี จะนำอาหารใส่ปิ่นโต ดอกไม้ พวงมาลัย เพื่อนำมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลและรำลึกถึงผู้ที่จากไป ซึ่งครอบครัวตนเองนั้นได้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 6 คน"

ส่วนที่จังหวัดภูเก็ต ก็ได้จัดงานรำลึก 17 ปีสินามิ ณ ศูนย์เครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต (ศูนย์มิตรไมตรี) โดยนายทิวัดถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเขต 18 จังหวัดภูเก็ต ชาวบ้านเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต โดยได้ตั้งชื่องานในปีนี้ว่า "รำลึก 17 ปีสินามิ สู่การก่อเกิดอาสาสมัครรับมือภัยพิบัติโดยชุมชนและเครือข่าย"  

#ชุมชนจัดการภัยพิบัติ #อาสาสมัครภัยพิบัติชุมชน #เตรียมพร้อมรับมือ #ลดความสูญเสีย #สสส. #มูลนิธิชุมชนไท
---------------------   

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
https://tna.mcot.net/region-849821
https://www.youtube.com/watch?v=ILMwN-35S1Q