ประสบภัย ประสบการณ์ ประสานเพื่อน

  

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นหลังจากเกิดเหตุการณ์สึนามิแล้ว 1 ปี โดยผู้ประสบภัย-ผู้ประสานงาน ได้รวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์ทั้งหมดมาเพื่อเป็นความรู้

เนื้อหาที่สำคัญ
- ฟื้นฟูชุมชนอันดามันหลังสึนามิ
- ฟื้นฟูผู้ประสบภัยสึนามิ
- หลากหลายลีลากับการพัฒนาหลังสึนามิ
- การฟื้นฟูชุมชนหลังสึนามิของประเทศต่าง ๆ ในเอเซีย
- เรื่องราวการฟื้นฟูชุมชนหลังสึนามิในจังหวัด ระนอง กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง สตูล

จัดพิมพ์โดย เครือข่ายผู้ประสบภัยสึนามิ

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) , มูลนิธิชุมชนไท