Live ชุมชนไทท็อก
27 ม.ค. 2567 เวลา 19.00 น.

https://facebook.com/chumchonthaiFoundation

ผู้ว่าฯพังงา ซ้อมแผนและศึกษาเส้นทางอพยพหนีสึนามิ

(16 ก.ค.2566)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา และมูลนิธิชุมชนไท ร่วมกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่ร่วมกันจัดกิจกรรม เดินวิ่ง เรียนรู้เส้นทางอพยพเมื่อเกิดสึนามิ Walk & Run for Tsunami Learning 2023 : Evacuation route

เสริมความรู้แกนนำกลุ่มคนจนเมืองเพื่อสื่อสารการเข้าถึงระบบสิทธิด้านสุขภาพ

(30 มิ.ย.2566)
เสริมความรู้ให้กับแกนนำในพื้นที่ เพื่อให้แกนนำกลุ่มคนจนเมืองมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิสุขภาพและการเข้าถึงระบบสิทธิด้านสุขภาพ โดย สสส. สป
สช.เขต10 และเทศบาลเมืองวารินชำราบ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสุขภาวะกลุ่มเปราะบาง

(9-12 มิ.ย.2566)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายภาคอีสานกับเครือข่าย 3 จังหวัดชายแดนใต้ พัฒนาศักยภาพแกนนำ นำความรู้สร้างเสริมสุขภาวะกลุ่มเปราะบางในพื้นที่

Pages

Subscribe to มูลนิธิชุมชนไท RSS

ลีลาปาเต๊ะ พลังผู้หญิง พลังชุมชน

  

เนื้อหาในหนังสือ

- กระบวนการอบรม
- ความรู้ในกระบวนการอบรมผู้หญิง

การศึกษาผู้หญิงกลุ่มหนึ่ง ที่พวกเธอมุ่งหวังการปกป้องสิทธิชุมชนและร่วมพัฒนาสังคม
เรามาจาก...ลุ่มน้ำปัตตานี  ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และฝั่งทะเลอันดามัน

กระบวนการเตรียมชุมชนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

  

เนื้อหาในหนังสือ

จากชุมชนที่แทบล่มสลายจากเหตุการณ์สึนามิ กลายมาเป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการภัยพิบัติ เรื่องราวจากประสบการณ์ตรงจากบ้านน้ำเค็ม
- ช่วงวิกฤติขณะเกิดเหตุ
- ช่วงฟื้นฟูหลังภัยพิบัติเสริมความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน
- เตรียมพร้อมก่อนเกิดภัย
- หลักทั้งสิบขั้นของการจัดการโดยชุมชน

Pages