การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินในกลุ่มคนเปราะบางทางสังคม

Body: 

ชุมชนไทTalk วันนี้ ชวนฟังเรื่องราว
"การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินในกลุ่มคนเปราะบางทางสังคม"

ร่วมเสวนาโดย
- คุณศิริมา ซื้อหา/หัวหน้างานปฏิบัติการชุมชน สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองและชนบท สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)
- คุณอำนาจ จันทร์ช่วง/ผู้แทนชุมชน จ.ปทุมธานี
- คุณจำนงค์ จิตรนิรัตน์/ผู้แทนชุมชน จ.อุบลราชธานี
- คุณวรรธิดา เมืองแก้ว/ผู้แทนจากเครือข่ายฯคนไทยพลัดถิ่น
- คุณสวาท อุปฮาด /ประธานเครือข่ายไทบ้านผู้ไร้สิทธิ

ดำเนินรายการโดย คุณปนัทดา ทัศน์ศิริ/มูลนิธิชุมชนไท