คณะกรรมการ

 


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ชื่อคณะกรรมการ หน้าที่และอำนาจข้อที่ 1 ลงวันที่ ตำแหน่ง
ผู้ลงนาม
คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงกรณีปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเรื่องที่ดินบนเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล 31/10/2566 นายกรัฐมนตรี

 

There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - คณะกรรมการ