Live ชุมชนไทท็อก
27 ม.ค. 2567 เวลา 19.00 น.

https://facebook.com/chumchonthaiFoundation

พัฒนาโมเดลการทำงานกับเครือข่ายของ กพร.

(21 มี.ค.66)
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เสนอชื่อชุมชนบ้านน้ำเค็มเป็นชุมชนต้นแบบแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) เพื่อขอรับรางวัลเลิศรัฐ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ประชุมชาวเลเกาะหลีเป๊ะ ทำความเข้าใจการเก็บข้อมูล พัฒนาคุณภาพชีวิต

(18 มี.ค.66)
มูลนิธิชุมชนไทประชุมชาวบ้านชาวเลเกาะหลีเป๊ะ ชุมชนตูโป๊ะทำความเข้าใจการเก็บข้อมูล  เพื่อทำแผนพัฒนาเกาะหลีเป๊ะ 

แพทย์แผนไทยทางรอดสังคมไทย

(18 มี.ค.66)
แพทย์แผนไทย ไม่ได้ทำเพื่อสู้กับแพทย์แผนปัจจุบัน แต่ทำเพื่อไปด้วยกัน และ"โรงพยาบ้าน”  คือ บ้านที่มีคนเปราะบาง คนแก่ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ที่ต้องมีคนดูแล จะให้มีการออกแบบในการดูแล ครบวงจร โดยผู้ดูแลประจำบ้านนั้น ๆ

Pages

Subscribe to มูลนิธิชุมชนไท RSS

เล่าประสบการณ์ เครือข่ายชุมชนจัดการสิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี

  

เนื้อหาในหนังสือ

- กลไกการขับเคลื่อนงานเครือข่าย
- รูปธรรมความสำเร็จ
- ประมวลภาพกิจกรรมประทับใจเครือข่าย
- ประวัติและผลงาน

 

คลายปม คดีที่ดินคนจน

  

เนื้อหาในหนังสือ

ความจริงของคดีที่ดินและกระบวนการยุติธรรม
- ชุมชนเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
- ชุมชนหนองกินเพล จังหวัดอุบลราชธานี
- ชุมชนทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
- ชุมชนชาวเลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต
- ชุมชนทับยาง จังหวัดพังงา

- ความไม่เป็นธรรมในคดีที่ดิน
- การอภิปรายและตั้งข้อสังเกตทางวิชาการ
- แนวทางจัดการปัญหาความไม่เป็นธรรมคดีที่ดินของราษฎรยากจน

Pages