Facebook : วีดีโอภายในงาน (นาทีที่ 12.50)

 

ประคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการบริหารองค์กร จังหวัดพังงา

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ได้มีการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการบริหารองค์กร จังหวัดพังงา หลังมีการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรก โดยในการประชุมได้แนะนำตัวและประชุมพูดคุย แลกเปลี่ยนงานที่ผ่านมา และการสนับสนุนการขับเคลื่อนต่อไป
Posted By admin read more

ชาวเลลุกขึ้นมารณรงค์ขอให้ประชาชนเข้าชื่อเสนอกฎหมาย (ร่าง) พ.ร.บ.คุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง

(22 ต.ค.2564)
กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลอูรักลาโว้ย  ตามเกาะที่อยู่ห่างจากฝั่ง ความตระหนักในเรื่องราวของตนเอง วันนี้พี่น้องได้ลุกขึ้นมารณรงค์เข้าชื่อเสนอกฎหมายเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง ตาม (ร่าง) พ.ร.บ.คุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง พ.ศ. ....

Pages

Subscribe to มูลนิธิชุมชนไท RSS