Facebook : วีดีโอภายในงาน (นาทีที่ 12.50)

 

ส่งเสริมการเข้าถึงการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

(3 มิ.ย.2566)
สนับสนุนชุมชนป่าสัก หมู่ที่ 9 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช เข้าถึงโอกาสในการพัฒนาที่อยู่อาศัย และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต

ชุมชนดีใจได้ที่อยู่อาศัยที่มั่นคง สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

(1 มิ.ย.2566)
ชาวบ้านชุมชนกิ่งแก้ว ซอย 1 ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนได้ได้ที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและสาธารณูปโภคที่ถูกกฎหมายเป็นของตนเอง

เวทียุติความไร้รัฐไร้สัญชาติของเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติประเทศไทย

(31 พ.ค.2566)
UNHCR ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย ยูนิเซฟ กระทรวงการต่างประเทศ จัดเวทียุติความไร้รัฐไร้สัญชาติของเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติประเทศไทย โดยมีมูลนิธิชุมชนไท กรรมการสิทธิมนุษยชน กรมการปกครอง และเครือข่ายที่ทำงานกับคนไร้รัฐ กว่า 100 คน

Pages

Subscribe to มูลนิธิชุมชนไท RSS

ที่ดินคือชีวิต ฝ่าวิกฤตที่ดินคนจน

  

เนื้อหาในหนังสือ

- คนจนเกตุแก้วกับชีวิตที่มั่นคงในย่านทาเลทอง
- โหนทรายทองพัฒนาชีวิตกรรมสิทธิร่วม
- นาพางโมเดลความยั่งยืนจากมือประชาชน
- เมื่อคนไร้ที่ดินคลองไทรพัฒนาลุกขึ้นมาเสนอนโยบายการแก้ปัญหาที่ดิน
- ทับตะวันหนึ่งพื้นที่นาร่องสู่เขตคุ้มครองทางวัฒนธรรม
- บ้านกลาง : บทสะท้อนสิทธิชุมชนต้องมาจากคนในพื้นที่
- ไร่เครา เดินหน้าปัญหาสัญชาติ...สู่ความมั่นคงในที่อยู่อาศัย
- Rights to Land กับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

พังงาแห่งความสุข

  

เนื้อหาในหนังสือ

- บทที่ 1 สู่เส้นทาง...พังงาแห่งความสุข
- บทที่ 2 พังงาแห่งความสุข...สุขที่คุณสัมผัสได้
- บทที่ 3 “นำร่วม” กระบวนการสร้างพังงาแห่งความสุข
- บทที่ 4 พังงา...หลากหลายความสุขที่คุณสัมผัสได้

Pages