ตลาดวัฒนธรรมชาวเล (อูรักราโว้ย เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล) ดินแดนแห่งชาติพันธุ์ดั้งเดิม ที่ประกาศให้เกาะหลีเป๊ะเป็นเขตแดนของสยาม

(4 เม.ย.2566)
ขอเชิญสนับสนุนกองทุนพัฒนาพื้นที่ชาวเลเกาะหลีเป๊ะเป็น 1.ตลาดชาวเล 2.ศูนย์วัฒนธรรม-วิถีชีวิต 3.ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ บนดินแดนแห่งชาติพันธุ์ดั้งเดิม ที่ประกาศให้เกาะหลีเป๊ะเป็นเขตแดนของสยาม

ผลผลิตนักสื่อสารชุมชน เยาวชนชาวเลเกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล

(29 มี.ค.2566)
ผลผลิตของนักสื่อสารชุมชน เยาวชนชาวเลอูรักลาโว้ย หลังจากที่มูลนิธิชุมชนไทได้อบรมให้ความรู้ต่าง ๆ ด้านการสื่อสารให้กับเด็กเยาวชนชาวเลเกาะหลีเป๊ะ เพื่อสื่อสารเรื่องราวต่าง ๆ ของบ้านเกิดตนเองต่อสังคม

สานพลังภาคี ก้าวข้ามขีดจำกัด พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ สุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลอันดามัน

(27 มี.ค.2566)
สานพลังภาคี ก้าวข้ามขีดจำกัด ร่วมสร้างภาคใต้แห่งความสุข ประเด็นการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ สุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลอันดามัน

Pages

Subscribe to มูลนิธิชุมชนไท RSS

ที่ดินคือชีวิต ฝ่าวิกฤตที่ดินคนจน

  

เนื้อหาในหนังสือ

- คนจนเกตุแก้วกับชีวิตที่มั่นคงในย่านทาเลทอง
- โหนทรายทองพัฒนาชีวิตกรรมสิทธิร่วม
- นาพางโมเดลความยั่งยืนจากมือประชาชน
- เมื่อคนไร้ที่ดินคลองไทรพัฒนาลุกขึ้นมาเสนอนโยบายการแก้ปัญหาที่ดิน
- ทับตะวันหนึ่งพื้นที่นาร่องสู่เขตคุ้มครองทางวัฒนธรรม
- บ้านกลาง : บทสะท้อนสิทธิชุมชนต้องมาจากคนในพื้นที่
- ไร่เครา เดินหน้าปัญหาสัญชาติ...สู่ความมั่นคงในที่อยู่อาศัย
- Rights to Land กับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

พังงาแห่งความสุข

  

เนื้อหาในหนังสือ

- บทที่ 1 สู่เส้นทาง...พังงาแห่งความสุข
- บทที่ 2 พังงาแห่งความสุข...สุขที่คุณสัมผัสได้
- บทที่ 3 “นำร่วม” กระบวนการสร้างพังงาแห่งความสุข
- บทที่ 4 พังงา...หลากหลายความสุขที่คุณสัมผัสได้

Pages

EP.14 การศึกษาชาวเลฯ ศักยภาพความรู้สู่การพัฒนาเกาะหลีเป๊ะ

EP.14 ตอน การศึกษาชาวเลฯ ศักยภาพความรู้สู่การพัฒนาเกาะหลีเป๊ะ

ตอน "การศึกษาชาวเลฯ ศักยภาพความรู้สู่การพัฒนาเกาะหลีเป๊ะ" ติดตามชมเรื่องราว "ครูแสงโสม หาญทะเล และครูชาวเลเกาะหลีเป๊ะที่กำลังสร้างฐานศักยภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาเกาะแสนล้่านให้ยั่งยืน "ครูแสงโสมและครูชาวเลในโรงเรียนเกาะหลีเป๊ะ" คือต้นแบบชาวเลผู้มีองค์ความรู้การจัดการศึกษาบนฐานศักยภาพของชาวเลฯที่มีรูปธรรม เพื่อให้เด็กชาวเลได้เติบโตมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเกาะหลีเป๊ะให้ยั่งยืน ด้วยแนวทางความรู้ การศึกษา วิถีภูมิปัญญาวัฒนธรรมที่สอดคล้อง เท่าทัน การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงมูลค่า มูลนิธิชุมชนไทและภาคี หนุนเสริมอย่างไร ? ติดตาม ! ร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกับ คุณครู แสงโสม หาญทะเล /ตัวแทนครูชาวเลฯและเครือข่ายชาวเล อันดามัน คุณ พิชญา แก้วขาว จากมูลนิธิชุมชนไท ดำเนินรายการโดย นายเรียง สีแก้ว และ วารีรัตน์ คงแป้น [ ชุมชนไทสร้างคน คนสร้างชุมชน ชุมชนสร้างสังคมไทย ]

EP.13 "พลังคนจนภูเก็ต" ส่วนร่วมการพัฒนาสู่เมืองยั่งยืน

EP.13 ตอน "พลังคนจนภูเก็ต" ส่วนร่วมการพัฒนาสู่เมืองยั่งยืน

"พลังคนจนภูเก็ต" ส่วนร่วมการพัฒนาสู่เมืองยั่งยืน เรื่องราว #คนจนเมืองภูเก็ต "ชุมชนปลากะตักพัฒนา" อดีตต้องไปนอนข้างศาลากลางกว่า 30 วัน จนบางคู่ได้แต่งงานหน้าศาลากลาง ชวนฟังเรื่องราวพลังคนจนเมืองภูเก็ตกับการต่อสู้เพื่อความมั่นคงในที่ดินที่อยู่อาศัย บ้านมั่นคง ด้วยเครื่องมือการรวมกลุ่มทำออมทรัพย์ จนเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมพัฒนาเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกับ คุณ ไพรัช เพ็งจันทร์ ตัวแทนเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาเมืองภูเก็ต คุณ สนชัย ฤทธิชัย จากมูลนิธิชุมชนไท จ.ภูเก็ต
ดำเนินรายการโดย นายเรียง สีแก้ว

Pages