มาตรฐานสุขภาพของชาวเลและคนไทยพลัดถิ่น

Body: 

ชุมชนไทTalk EP6 #ชุมชนไทTalk EP6 พลังความร่วมมือฯ ตอน "มาตรฐานสุขภาพของชาวเลและคนไทยพลัดถิ่น" ร่วมพูดคุยโดย 

  • คุณบุญเรือง ปลอดภัย /นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี
  • คุณวิทวัส เทพสง /เครือข่ายชาวเล
  • คุณสุพรรณแก้ว ภักดี/เครือข่ายคนไทยพลัดถิ่น"