Live ชุมชนไทท็อก
27 ม.ค. 2567 เวลา 19.00 น.

https://facebook.com/chumchonthaiFoundation

ประชุมชุมเครือข่ายภาคีชุมชนชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร

(14 มี.ค.66)
ประชุมชุมเครือข่ายภาคีชุมชนชายฝั่ง อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินกิจกรรมร่วมกันกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

แก้ปัญหาคืนสัญชาติให้กับชาวเลและคนไทยพลัดถิ่น

(14 มี.ค.66)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในการประชุมแก้ไขปัญหาสิทธิและสถานะบุคคลให้กับชาวเลและคนไทยพลัดถิ่นเกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา

ลดความเสี่ยงเดิมป้องกันความเสี่ยงใหม่สู่สังคมรู้เท่าทันภัยพิบัติ

(14 มี.ค.2566)
ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจะรุนแรงขึ้น และหากเราไม่พร้อม เราก็จะเป็นประสบภัยพิบัติกันทุกคน เพราะเราทุกคนคือผู้เสี่ยงประสบภัยพิบัติทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ วางแผน การเตรียมความพร้อม จะทำให้เราปลอดภัยเมื่อภัยมาและจะไม่กลายเป็นผู้ประสบภัยพิบัติ

Pages

Subscribe to มูลนิธิชุมชนไท RSS

กระบวนการเตรียมชุมชนพร้อมรับมือภัยพิบัติ

  

เรื่องราวกระบวนการเตรียมชุมชนพร้อมรับมือภัยพิบัติ กรณีชุมชนบ้านน้ำเค็ม ชุมชนที่แทบล่มสลายจากเหตุการณ์สึนามิ กลายมาเป็นชุมชนต้นแบบ ด้านการจัดการภัยพิบัติ

เนื้อหาที่สำคัญ

- สิบหลักการสำคัญของการจัดการภัยพิบัติ
- สี่ด้านการเตรียมรับวิกฤติ
- สี่อย่างด้านการฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติ
- เก้าเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัย

สู้ภัย ด้วยใจ ชุมชน "คูสว่างดมเดล"

  

กระบวนการรับมือภัยพิบัติ โดยพลังชุมชน "คูสว่างโมเดล พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก"

เรื่องราวกระบวนการจัดการภัยพิบัติด้วยพลังชุมชนและเครือข่ายที่เกิดจากการร่วมมือร่วมใจ และสรุปบทเรียนของสมาชิกชุมชนผู้ประสบภัยนำ้ท่วมซ้ำซากและผสมผสานกับประสบการณ์ รวมทั้งภูมิปัญญาที่มี ทั้งนี้ยังเป็นการปฏิบัติการเบื้องต้นที่ต้องยังมีการพัฒนาต่อเนื่อง

 

Pages