Facebook : วีดีโอภายในงาน (นาทีที่ 12.50)

 

ประชุมชาวเลเกาะหลีเป๊ะ ทำความเข้าใจการเก็บข้อมูล พัฒนาคุณภาพชีวิต

(18 มี.ค.66)
มูลนิธิชุมชนไทประชุมชาวบ้านชาวเลเกาะหลีเป๊ะ ชุมชนตูโป๊ะทำความเข้าใจการเก็บข้อมูล  เพื่อทำแผนพัฒนาเกาะหลีเป๊ะ 

แพทย์แผนไทยทางรอดสังคมไทย

(18 มี.ค.66)
แพทย์แผนไทย ไม่ได้ทำเพื่อสู้กับแพทย์แผนปัจจุบัน แต่ทำเพื่อไปด้วยกัน และ"โรงพยาบ้าน”  คือ บ้านที่มีคนเปราะบาง คนแก่ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ที่ต้องมีคนดูแล จะให้มีการออกแบบในการดูแล ครบวงจร โดยผู้ดูแลประจำบ้านนั้น ๆ

ประชุมชุมเครือข่ายภาคีชุมชนชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร

(14 มี.ค.66)
ประชุมชุมเครือข่ายภาคีชุมชนชายฝั่ง อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินกิจกรรมร่วมกันกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Pages

Subscribe to มูลนิธิชุมชนไท RSS

กระบวนการเตรียมชุมชนพร้อมรับมือภัยพิบัติ

  

เรื่องราวกระบวนการเตรียมชุมชนพร้อมรับมือภัยพิบัติ กรณีชุมชนบ้านน้ำเค็ม ชุมชนที่แทบล่มสลายจากเหตุการณ์สึนามิ กลายมาเป็นชุมชนต้นแบบ ด้านการจัดการภัยพิบัติ

เนื้อหาที่สำคัญ

- สิบหลักการสำคัญของการจัดการภัยพิบัติ
- สี่ด้านการเตรียมรับวิกฤติ
- สี่อย่างด้านการฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติ
- เก้าเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัย

สู้ภัย ด้วยใจ ชุมชน "คูสว่างดมเดล"

  

กระบวนการรับมือภัยพิบัติ โดยพลังชุมชน "คูสว่างโมเดล พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก"

เรื่องราวกระบวนการจัดการภัยพิบัติด้วยพลังชุมชนและเครือข่ายที่เกิดจากการร่วมมือร่วมใจ และสรุปบทเรียนของสมาชิกชุมชนผู้ประสบภัยนำ้ท่วมซ้ำซากและผสมผสานกับประสบการณ์ รวมทั้งภูมิปัญญาที่มี ทั้งนี้ยังเป็นการปฏิบัติการเบื้องต้นที่ต้องยังมีการพัฒนาต่อเนื่อง

 

Pages