Facebook : วีดีโอภายในงาน (นาทีที่ 12.50)

 

โครงการพัฒนาและเสริมพลังกลุ่มเปราะบางในเมืองเพื่อการมีสุขภาวะที่ดี แก้ปัญหาบัตรประชาชน

(23 เม.ย.2566)
โครงการพัฒนาและเสริมพลังกลุ่มเปราะบางในเมืองเพื่อการมีสุขภาวะที่ดี เมืองภูเก็ต ร่วมกับ เครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต สสส. เพื่อให้ความรู้และจัดกระบวนการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิและสถานะ (บัตรประชาชน) ของกลุ่มเปราะบางเมืองภูเก็ต

มูลนิธิชุมชนไท สสส. รวมกับท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต แก้ปัญหากลุ่มเปราะบางเรื่องบัตรประชาชน ที่อยู่อาศัย อาชีพ

(22 เม.ย.2566)
ร่วมแก้ปัญหากลุ่มเปราะบางทั้งเรื่องผู้ที่ยังไม่มีบัตรประชาชน เรื่องที่อยู่อาศัยและเรื่องอาชีพ ของคนจนเมือง ร่วมกับ พม.จังหวัด , ศพส.40 ภูเก็ต , เทศบาลตำบลรัษฏา ภูเก็ต  เพื่อป้องกันและส่งเสริมระบบสุขภาพคนเปราะบางในเมืองภูเก็ตร่วมกัน

พัฒนาศักยภาพเยาวชนเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดทำข้อมูล

(21 เม.ย.2566)
มูลนิธิชุมชนไท พัฒนาศักยภาพเยาวชนเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดทำข้อมูล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเปราะบางและคนจนเมือง

Pages

Subscribe to มูลนิธิชุมชนไท RSS

อิตติฮาด ชุมชนศรัทธา "กัมปงตักวา"

  

เนื้อหาในหนังสือ

กองทุนกีรออาตี*...ธนาคารทองบ้านแยะใน
- บทที่ 1 บ้านชายแดนไทย-มาเลย์
- บทที่ 2 ฟันเฟืองริเริ่ม
- บทที่ 3 สร้างกระบวน
- บทที่ 4 โครงการทองลอยฟ้า
- บทที่ 5 สวัสดิการ..ผ่อนหนักเป็นเบา
- บทที่ 6 ไม่นำโดยศาสนา ไม่สำเร็จ

กรณีบ้านชุมบก
- บทที่ 1 ชุมชนคนชุมบก
- บทที่ 2 สะสมประสบการณ์ ค้นหาแนวทาง วิเคราะห์ตัวเอง
- บทที่ 3 ก่อนจะก่อตั้งออมทรัพย์อิตติฮาด*
- บทที่ 4 อิตติฮาดกลุ่มออมทรัพย์เพ่อื ความสามัคคี
- บทที่ 5 วิธีคิด..พลิกความขัดแย้งสร้างคุณภาพชีวิต
- บทที่ 6 คุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนไป
- บทที่ 7 วงจรกระบวนการสำคัญ
- บทที่ 8 วิสัยทัศน์และความหวังชุมชนในฝันบ้านชุมบก

พลังชุมชนท้องถิ่น ร่วมใจสู้ภัยพิบัติ

  

เนื้อหาในหนังสือ

- จากคลื่นสึนามิ สู่จุดเริ่มต้นของการพัฒนาของเครือข่ายชุมชนจังหวัดพังงา
- พลัง...สู้ภัยด้วยใจชุมชนของเครือข่ายชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
- จากวิกฤตน้ำท่วมซ้ำซาก ถึงต้นแบบบ้านลอยน้ำของเครือข่ายสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี
- ศูนย์เรียนรู้จัดการภัยพิบัติ วิถี โหนด นา เล ของตำบลท่าหิน คาบสมุทรสทิงพระ สงขลา
- พลังความร่วมมือในการจัดการภัยพิบัติของเครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน

Pages