Live ชุมชนไทท็อก
27 ม.ค. 2567 เวลา 19.00 น.

https://facebook.com/chumchonthaiFoundation

พัฒนาศักยภาพเยาวชนเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดทำข้อมูล

(21 เม.ย.2566)
มูลนิธิชุมชนไท พัฒนาศักยภาพเยาวชนเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดทำข้อมูล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเปราะบางและคนจนเมือง

การจัดการภัยพิบัติเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน จังหวัดนครศรีธรรมราช

(19 เม.ย.2566)
การจัดการภัยพิบัติเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน จังหวัดนครศรีธรรมราช : จากรูปธรรมนี้สามารถขยายไปสู่นโยบายการจัดการภัยพิบัติชุมชน นโยบายส่งเสริมชุมชน และสนับสนุนให้ชุมชนจัดการภัยได้ด้วยตัวเองได้

ตลาดวัฒนธรรมชาวเล (อูรักราโว้ย เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล) ดินแดนแห่งชาติพันธุ์ดั้งเดิม ที่ประกาศให้เกาะหลีเป๊ะเป็นเขตแดนของสยาม

(4 เม.ย.2566)
ขอเชิญสนับสนุนกองทุนพัฒนาพื้นที่ชาวเลเกาะหลีเป๊ะเป็น 1.ตลาดชาวเล 2.ศูนย์วัฒนธรรม-วิถีชีวิต 3.ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ บนดินแดนแห่งชาติพันธุ์ดั้งเดิม ที่ประกาศให้เกาะหลีเป๊ะเป็นเขตแดนของสยาม

Pages

Subscribe to มูลนิธิชุมชนไท RSS

อิตติฮาด ชุมชนศรัทธา "กัมปงตักวา"

  

เนื้อหาในหนังสือ

กองทุนกีรออาตี*...ธนาคารทองบ้านแยะใน
- บทที่ 1 บ้านชายแดนไทย-มาเลย์
- บทที่ 2 ฟันเฟืองริเริ่ม
- บทที่ 3 สร้างกระบวน
- บทที่ 4 โครงการทองลอยฟ้า
- บทที่ 5 สวัสดิการ..ผ่อนหนักเป็นเบา
- บทที่ 6 ไม่นำโดยศาสนา ไม่สำเร็จ

กรณีบ้านชุมบก
- บทที่ 1 ชุมชนคนชุมบก
- บทที่ 2 สะสมประสบการณ์ ค้นหาแนวทาง วิเคราะห์ตัวเอง
- บทที่ 3 ก่อนจะก่อตั้งออมทรัพย์อิตติฮาด*
- บทที่ 4 อิตติฮาดกลุ่มออมทรัพย์เพ่อื ความสามัคคี
- บทที่ 5 วิธีคิด..พลิกความขัดแย้งสร้างคุณภาพชีวิต
- บทที่ 6 คุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนไป
- บทที่ 7 วงจรกระบวนการสำคัญ
- บทที่ 8 วิสัยทัศน์และความหวังชุมชนในฝันบ้านชุมบก

พลังชุมชนท้องถิ่น ร่วมใจสู้ภัยพิบัติ

  

เนื้อหาในหนังสือ

- จากคลื่นสึนามิ สู่จุดเริ่มต้นของการพัฒนาของเครือข่ายชุมชนจังหวัดพังงา
- พลัง...สู้ภัยด้วยใจชุมชนของเครือข่ายชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
- จากวิกฤตน้ำท่วมซ้ำซาก ถึงต้นแบบบ้านลอยน้ำของเครือข่ายสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี
- ศูนย์เรียนรู้จัดการภัยพิบัติ วิถี โหนด นา เล ของตำบลท่าหิน คาบสมุทรสทิงพระ สงขลา
- พลังความร่วมมือในการจัดการภัยพิบัติของเครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน

Pages