ร่วมส่งเสริมสิทธิชุมชน คนไทยพลัดถิ่นและชาวเล

Body: 

ชวนฟัง #ชุมชนไทTalk Ep3 ตอน “การส่งเสริมสิทธิชุมชน คนไทยพลัดถิ่นและชาวเล” พลังความร่วมมือ ในการแก้ปัญหา คนไทยพลัดถิ่น, ชาวเล และบทบาทหนุนเสริมของ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ต่อการแก้ปัญหา สถานะบุคคล ปัญหาที่ดิน ปัญหาสิ่งแวดล้อม,การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้ง 2 กลุ่ม ร่วมพูดคุยโดย

  • คุณกิติพร บุญอ่ำ /หน.กลุ่มงานคุ้มครอง (ที่รับผิดชอบกรณีของพลัดถิ่น) และทีมขับเคลื่อนมติสมัชชาสิทธิมนุษยชน (ประเด็นสถานะบุคคล)
  • คุณสนิท แซ่ซั่ว /ตัวแทนชาวเล อันดามัน
  • คุณซอลีฮะ พิทยาวานิต/ตัวแทนคนไทยพลัดถิ่น จ.ระนอง