Facebook : วีดีโอภายในงาน (นาทีที่ 12.50)

 

เครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต ประชุมกำหนดเป้าหมายการทำงาน

มูลนิธิชุมชนไทจัดประชุมร่วมกับเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต พัฒนาสร้างกระบวนการเรียนรู้ จัดทำข้อมูลนำเสนอนโยบาย สร้างความมั่นคงในคุณภาพชีวิต

เปิดศูนย์เรียนรู้รมณีย์จัดการทรัพย์แบ่งปันสุข "สถาบันการเรียนรู้ตำบลรมณีย์ จังหวัดพังงา"

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน เปิดศูนย์เรียนรู้รมณีย์จัดการทรัพย์แบ่งปันสุข "สถาบันการเรียนรู้ตำบลรมณีย์ จังหวัดพังงา"  

ชุมชนปลากะตักพัฒนา จังหวัดภูเก็ต ยกระดับกลุ่มอาชีพ

ชุมชนปลากะตักพัฒนา จังหวัดภูเก็ต ยกระดับกลุ่มอาชีพ หลังจากที่มูลนิธิชุมชนไทได้มาจัดกระบวนการชุมชนและส่งเสริมสนับสนุนการออกแบบวางระบบให้กลุ่มมีความแข็มแข็ง
 

Pages

Subscribe to มูลนิธิชุมชนไท RSS

เมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่

  

เมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่

"เมืองน่าอยู่" ทิศทางที่ทุกคนในเมืองมีความเท่าเทียมกันในการพัฒนา สามชุก ตลาดร้อยปี จ.สุพรรณบุรี , เมืองเก่าถนนยมจินดา จ.ระยอง , หนองจองคำ จ.แม่ฮ่องสอน , คลองแม่ข่า/พื้นที่วัฒนธรรมย่านวัดเกตุ จ.เชียงใหม่ , อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/สิ่งแวดล้อม จ.แพร่ , ภาพเก่าเล่าขาน จ.อุตรดิตถ์ , ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้าน จ.อุบลราชธานี , ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมย่านบ้านเก่า/อนุรักษ์คูเมืองโบราณ จ.มหาสารคาม , ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลุ่มน้ำปัตตานี จ.ปัตตานี , พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช , คนหนุ่มสาวบำบัดน้ำเสียด้วยน้ำหมักชีวภาพ จ.ระนอง , อนุรักษ์คลองอู่ตะเภาเมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา

พลังร่วมสร้าง

  

พลังร่วมสร้าง สวัสดิการพื้นฐานองค์กรชุมชน

สนับสนุนโดย :

  • คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเซียและแปซิฟิก องค์การสหประชาชาติ
  • สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Pages