Facebook : วีดีโอภายในงาน (นาทีที่ 12.50)

 

ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาติ ประจำประเทศไทย เยี่ยมชุมชนชาวเลราไวย์ ฟื้นฟูวิถีชีวิตเศรษฐกิจชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคง

(12 ก.ค.2564)
คุณรโนด์ เมแยร์ (Mr.Renaud Meyer) เจ้าหน้าที่โครงการสหประชาชาติ (UNDP)  เป็นผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาติ ประจำประเทศไทย และ คุณโลวิต้า รามกุทธี (Ms.Lovita Ramgutee) รองผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย ลงตรวจเยี่ยมโครงการฟื้นฟูวิถีชีวิตเศรษฐกิจชุมชนราไวย์

DSI ลงชุมชนหลีเป๊ะทำข้อมูลแก้ปัญหาที่ดิน โดยนัดชาวบ้านชี้แผนที่ ตรวจสอบแนวเขตที่ดินชาวบ้าน

(20 เม.ย.2564)
DSI ลงชุมชนหลีเป๊ะทำข้อมูลแก้ปัญหาที่ดิน โดยนัดชาวบ้านชี้แผนที่ ตรวจสอบแนวเขตที่ดินชาวบ้าน โดย DSI ถ่ายภาพจากโดรน ในที่ดินพิพาท หลังจากนั้นมูลนิธิชุมชนไทได้ประสานไปยังทนายความของชาวบ้าน

อบรมตลาดออนไลน์ขายสินค้าชุมชนกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นจังหวัดระนอง เพิ่มช่องทางรอดในสถานการณ์โควิด

(10 มี.ค.2564)
อบรมขายของออนไลน์ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้ชุมชนในการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ นำเสนอของดีมีคุณภาพของแต่ละชุมชน 

Pages

Subscribe to มูลนิธิชุมชนไท RSS

ชุมชนศรัทธา กัมปงตักวา

  

เนื้อหาในหนังสือ

- บริบทปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
- ชุมชนศรัทธา ทางรอดของประชาชนจังหวัดชายแดนใต้
- การดำเนินงานโครงการชุมชนศรัทธา
- ผลการดำเนินโครงการชุมชนศรัทธา
- กรณีศึกษาชุมชนศรัทธา

Pages