26 พ.ย.2566 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรองประธานแก้ไขปัญหา p-move เป็นประธานเปิดงานวันรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล ครั้งที่ 13 ณ ชุมชนมอแกลนหินลูกเดียว ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต และการประกาศเป็นเขตคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ลำดับที่ 19 ตาม มติ ครม. วันที่ 2 มิถุนายน 2553

อาสาสมัครจัดการภัยพิบัตินครศรีฯ ถอดบทเรียน เพิ่มความเข้มแข็งเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

(31 ม.ค.2564)
เครือข่ายการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เรียนรู้ว่า ถ้ามีการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ มีการป้องกันไว้ดี เราก็จะอยู่รอดปลอดภัยในยามเกิดภัยพิบัติได้

อาสาสมัครนครศรีฯ สร้างแพเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติน้ำท่วม

(31 ม.ค.2564)
ทำแพ (hand mand) ขนาดความยาว 2 เมตร ตามภูมิปัญญาของคนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการเข้าช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของต่าง ๆ จากบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วม

ชาวเลหลีเป๊ะเดินหน้าวางแผนสร้างบ้านพอเพียง

(28 ม.ค.2564)
ชาวเลหลีเป๊ะเดินหน้าวางแผนสร้างบ้านพอเพียง สำหรับรอบปีงบประมาณ 2564  โดยได้รับการอนุมัติดำเนินการ จำนวน 95 หลังคาเรือน

Pages

Subscribe to มูลนิธิชุมชนไท RSS