Facebook : วีดีโอภายในงาน (นาทีที่ 12.50)

 

Strengthening ethnic group ‘Chao Lay’ to drive laws and policies in cultural protected areas

(11 ม.ค.2564)
สำนักประชากรแห่งสหประชาชาติ ได้สนับสนุนงบประมาณ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเลราไวย์ เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน การแปรรูปอาหารทะเล การผลิต การจำหน่าย การตลาดออนไลน์

ประชุมแนวทางการฟื้นฟูวิถีชีวิตเศรษฐกิจชุมชน สร้างความมั่นคง กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล

(11 ม.ค.2564)
มูลนิธิชุมชนไท ชุมชนชาวเลราไวย์ และโครงการการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ United Nations Development Programme - UNDP  Renaud Meyer UNDP ร่วมกับส่วนราชการท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต ประชุมแนวทางการฟื้นฟูวิถีชีวิตเศรษฐกิจชุมชน สร้างความมั่นคง กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล

ประสบภัย_ประสบการณ์_ประสานเพื่อน กรณีภัยพิบัติอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช

(8 ม.ค.2563)
ประสบภัย_ประสบการณ์_ประสานเพื่อน 
สามคำนี้ยังใช้ได้เสมอ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติ โดยกรณีภัยพิบัติอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมใหญ่มาตั้งแต่ปี 2560

Pages

Subscribe to มูลนิธิชุมชนไท RSS