Facebook : วีดีโอภายในงาน (นาทีที่ 12.50)

 

เยาวชนชาวเลราไวย์ ร่วมกันทำแบบสำรวจ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

(15 ม.ค.2564)
เยาวชนชาวเลราไวย์ ร่วมกันทำแบบสำรวจ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และเพื่อการจัดทำข้อมูลอาชีพภายในชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

ชุมชนหนองผำ จ.อุบลราชธานี เช็คอุปกรณ์ดับเพลิง เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

(14 ม.ค.2564)
ชาวบ้านชุมชนหนองผำ ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ร่วมกันตรวจเช็คถังดับเพลิงภายในชุมชนและครัวเรือน เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ (อัคคีภัย)

เยาวชนอาสาสำรวจข้อมูลชาวเล เพื่อเยียวยา สร้างความเข้มแข็ง

(31 ม.ค.2564)
เยาวชนอาสาสำรวจข้อมูลชาวเล เพื่อเยียวยา สร้างความเข้มแข็ง นำมาทำเป็นข้อมูลเพื่อการเยียวยาช่วยเหลือผู้ยากลำบากและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน

Pages

Subscribe to มูลนิธิชุมชนไท RSS