Facebook : วีดีโอภายในงาน (นาทีที่ 12.50)

 

อบรมอาสาสมัคร หลักสูตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

(23-24 ก.พ.2564)
เครือข่ายเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติจังหวัดสตูล ได้เข้าอบรมหลักสูตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฐมพยาบาล

new normal วิถีชีวิตใหม่ แม่บ้านชาวเลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต สร้างอาชีพ จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

(23 ก.พ.2564)
new normal วิถีชีวิตใหม่ แม่บ้านชาวเลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต สร้างอาชีพ จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มูลนิธิชุมชนไท ได้ลงพื้นที่สนับสนุนกระบวนการรวมกลุ่ม จัดระบบกลุ่ม จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ในการแปรรูปปลาทะเลและการจัดทำตลาดออนไลน์

ปลาชาวเลราไวย์ มอบด้วยใจให้กะเหรี่ยงบางกลอยบน กลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมที่อยู่อาศัยในพื้นที่มาก่อนรัฐธรรมนูญฉบับที่ 1

(22 ก.พ.2564)
ชาวเลชุมชนราไวย์ จังหวัดภูเก็ต ออกเรือหาปลาในทะเล เพื่อนำปลาสด และนำมาตากแห้ง แล้วจะนำไปส่งให้ชาวกะเหรี่ยงบางกลอย โดยจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้น จากที่ชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอย ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมที่เคยอาศัยอยู่หมู่บ้านใจแผ่นดิน ที่เป็นที่อยู่อาศัยมาอย่างยาวนาน

Pages

Subscribe to มูลนิธิชุมชนไท RSS