EP.พิเศษ คุยกับกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ รุ่นใหม่ ร่วมพูดคุยด้วย

Body: 

EP.พิเศษ คุยกับกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ รุ่นใหม่ ร่วมพูดคุยด้วย

ร่วมคุยกับกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ รุ่นใหม่ -พี่ก้อย อิสรีย์ พรายงาม(ไทดำ จ.สุราษฎร์ธานี) -สุรดา หาญทะเล(อูรักลาโว้ย เกาะหลีเป้ะ จ.สตูล) -จิราพรรณ ช้างน้ำ (อูรักลาโว้ย เกาะลันตา จ.กระบี่) -อิรวดี ประมงกิจ (อูรักลาโว้ย บ้านสะปำ จ.ภูเก็ต) -สุประดิษ สงณรินทร์ (มอแกลน บ้านทับปลา จ.พังงา) -ฉัตรชัย สมุทรวารี (มอแกลน บ้านทุ่งหว้า จ.พังงา และ -มินนา แพแก้ว (สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภูมิภาคใต้) ดำเนินรายการโดย ชาญวิทย์ สายวัน (มชท.) ชวนฟังสภาพชุมชนชุมชน,ปัญหา,รวมทั้งข้อเสนอกลุ่มชาติพันธุ์รุ่นใหม่ จัดโดย #มูลนิธิชุมชนไท #เครือข่ายชาวเลอันดามัน และ#สภาผู้ชมและผู้ฟังไทยพีบีเอสภาคใต้