Facebook : วีดีโอภายในงาน (นาทีที่ 12.50)

 

แก้ปัญหาคืนสัญชาติให้กับชาวเลและคนไทยพลัดถิ่น

(14 มี.ค.66)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในการประชุมแก้ไขปัญหาสิทธิและสถานะบุคคลให้กับชาวเลและคนไทยพลัดถิ่นเกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา

ลดความเสี่ยงเดิมป้องกันความเสี่ยงใหม่สู่สังคมรู้เท่าทันภัยพิบัติ

(14 มี.ค.2566)
ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจะรุนแรงขึ้น และหากเราไม่พร้อม เราก็จะเป็นประสบภัยพิบัติกันทุกคน เพราะเราทุกคนคือผู้เสี่ยงประสบภัยพิบัติทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ วางแผน การเตรียมความพร้อม จะทำให้เราปลอดภัยเมื่อภัยมาและจะไม่กลายเป็นผู้ประสบภัยพิบัติ

ปลัดกระทรวงยุติธรรมหาทางออกการแก้ปัญหาชาวเลราไวย์

นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม หลังจากลงพื้นที่ได้รับฟังปัญหาจากผู้นำชุมชนชาวเล ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไท ได้กล่าวว่ามีแนวทางในการแก้ปัญหา

Pages

Subscribe to มูลนิธิชุมชนไท RSS

วิกฤติ วิถีชาวเล

 

เนื้อหาในหนังสือ

- วิถีที่คงอยู่... คู่ทะเล
- ผลพวงการพัฒนา... ก่อความเหลื่อมล้ำ
- วันที่หมู่บ้าน และชายหาด... ของหนูอาจหายไป
- ชุมชนชาวเลโต๊ะบาหลิว ใช้วัฒนธรรมสู้... เพื่อดำรงตัวตน
- เราจะปกป้องสุสานวิญญาณบรรพบุรุษ
- ชีวิตเรา... ชาวเล เรียบง่ายบนความทุกข์
- ประเพณีประจำปี ความหมายของการรวมญาติ... ชาวเล
- มอแกน ดวงตาอันเก่าแก่แห่งอันดามัน
- โศกนาฏกรรมเล็กๆ บนเกาะเล็กๆ ที่กำลังจะถูกลืม
- จดหมายจากมอแกน
- ทวงคืน ‘สุสานอูรักราโว้ย’ ในเกาะเฮ
- พิธีหล่อโบงของมอแกนเกาะสุรินทร์ ลมหายใจแผ่วเบาของอันดามัน
- วิถีชีวิตประมง... วิถีชาวเลอันดามัน... กับมติ ครม.ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล
- ปฏิรูปประเทศไทย... ไหนเลยต้องปล่อยให้ชาวเล ถูกขับไล่
- หนี้กรรม… หนี้คน... หรือหนี้ชีวิต... ชาวเลราไวย์
- ขอสายรุ้งแห่งความหวังอันเจิดจ้า ทาบทาชีวิตชาวมอแกน
- วิถีชีวิตมอแกน ความงามท่ามกลางโลกทุนนิยม

ชีวิตเปลือยเปล่า ของไทยพลัดถิ่น

  

ชีวิตที่เปลือยเปล่า ของไทยพลัดถิ่น

ไทยพลัดถิ่นทำมาหากิน ปฏิบัติความเป็นไทย ทำบุญเชื่อมสองฝั่งแม่น้ำและสองด้านของภูเขา พวกเขาเป็นไทย หาใช่พม่า เพียงแต่รัฐไทยไม่ให้เขาเป็นไทย เพราะรัฐไทยหยุดยั้งความเป็นไทยไว้ที่พรมแดนธรรมชาติ...เอาพรมแดนธรรมชาติแบ่งชีวิต แบ่งไทย มิได้เอาพรมแดนความเป็นชาติและความเป็นไทยแบ่งความเป็นไทยและความเป็นชาติออกจากพม่า ชาติและไทยส่วนหนึ่งจึงกลายเป็นคนไทยพลัดถิ่น ชีวิตไทยพลัดถิ่นจึงเป็นชีวิตที่ไร้สิทธิ ไร้เสียง เป็นชีวิตที่เปลือยเปล่า ไร้ความหมาย ไม่มีที่ไป และไปไหนไม่ได้ ...

Pages