แก้ปัญหาคืนสัญชาติให้กับชาวเลและคนไทยพลัดถิ่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานประชุมแก้ไขปัญหาสิทธิและสถานะบุคคล
ให้กับชาวเลและคนไทยพลัดถิ่นเกาะสุรินทร์ ร่วมกับหน่วยงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและนักวิชาการ

14 มี.ค.2566 ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในการประชุม โดยมี นายอำเภอ ปลัดทะเบียน ปลัดอาวุโส จ่าจังหวัด สสอ. กศน. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักวิชาการ  มูลนิธิชุมชนไท และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เรื่องการแก้ปัญหาสัญชาติของชาวเลเกาะสุรินทร์ และแก้ปัญหาสัญชาติของคนไทยพลัดถิ่นจังหวัดพังงา ณ ห้องประชุมอำเภอคุระบุรี

ในการประชุมครั้งนี้เพื่อรับฟังแนวทางในการปฏิบัติ รับฟังปัญหา ข้อจำกัด และให้นโยบายที่นำไปสู่การทำงานแบบ “บูรณาการ” โดย ท่านผู้ว่าฯ ได้ให้แนวคิดในการทำงานว่า “ในการทำงาน เราต้องทำให้มาก ต้องลงพื้นที่ให้มาก ไปพบชาวบ้าน เห็นแววตา แก้ปัญหาเขาให้ได้ ภาคี ประชาสังคม องค์กรชุมชน เขาทุ่มเท ที่จะทำงานโดยไม่มีค่าตอบแทน เพียงแต่เราอย่าเป็นน้ำเต็มแก้ว ช่วยกันทำ จะทำได้เร็วขึ้น ความรู้ก็ได้มากขึ้นด้วย”

การแก้ไขปัญหา โดยนายอำเภอคุระบุรีจะจัดตั้งศูนย์อำนวยการการแก้ปัญหาสัญชาติขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องสิทธิและสถานะบุคคล ทั้งชาวเลมอแกน เกาะสุรินทร์ จำนวนกว่า 100 คนที่ยังไม่มีบัตรประชาชน และคนไทยพลัดถิ่น อีกกว่า 400 คน และนอกจากนี้ยังมีคนไทยพลัดถิ่นที่ตกหล่นทางทะเบียนยังไม่ได้ถูกสำรวจการขึ้นทะเบียนกับกรมการปกครองอีกจำนวนหนึ่ง โดยการจัดตั้งศูนย์ฯ เป็นนโยบายเร่งด่วนของนายอำเภอคุระบุรี โดยมีมูลนิธิชุมชนไทร่วมเป็นกรรมการ โดยหลังจากการประชุม มูลนิธิชุมชนไทจะร่วมกับอำเภอในการจัดประชุมเพื่อให้คนไทยพลัดถิ่นดำเนินการเตรียมข้อมูลประวัติ ผังตระกูล เพื่อให้กับงานทะเบียนของอำเภอต่อไป

------------------------------