ปลัดกระทรวงยุติธรรมหาทางออกการแก้ปัญหาชาวเลราไวย์

นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ได้รับฟังปัญหา
จากผู้นำชุมชนชาวเล ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไท มีแนวทางในการแก้ปัญหา

วันที่ 28 ม.ค.66 เวลา 09.00 น. นาง พงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมพ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล,นาย วัลลภ นาคบัว, นาย สหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ และ นางอรัญญา ทองน้ำตะโก รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้บริหารกระทรวงครบ รวมทั้ง พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รักษาการอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI), รองอธิบดี DSI ร.ต.อ.ปิยะ รักสกุล รองอธิบดี DSI และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมได้ เดินทางมารับฟังปัญหาชาวเลราไวย์ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่ ทีกระทรวงยุติธรรม ทั้ง DSI ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ กรมคุ้มครองสิทธิ์ กองทุนยุติธรรม เคยรวมทีมเข้าช่วยค้นหาความจริงอำนวยความเป็นธรรมให้ความช่วยเหลือชาวเลทางคดีพิพาทเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดินกับนายทุน ทำให้ชาวเลชนะคดี แต่คดียังไม่สิ้นสุด 

หลังจากกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ได้รับฟังปัญหาจากผู้นำชุมชนชาวเล ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไท มีแนวทางในการแก้ปัญหา โดยนางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า “จะมอบหมายให้กองทุนยุติธรรมไปทำงานต่อ เรื่องแรกคือเรื่องคดีของชาวเลราไวย์ ทุกครอบครัวมีปัญหาเดียวกัน เพียงแต่ถูกฟ้องแยก ตอนนี้เรามีแนวทางการดำเนินคดีแบบกลุ่มก็จะทำให้การดำเนินคดีของชาวเล มีพลังมากขึ้น และให้ดูแลการปล่อยตัวชั่วคราว การช่วยเหลือเรื่องคดีต่างๆ ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย จัดหาทนายความที่มีความเชี่ยวชาญช่วยเหลือทางคดีที่จะดูแลชุมชนดั้งเดิม”

พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์ สีนิล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า “พื้นที่นี้ปัญหาคือโฉนดใบนี้ ทั้งที่ชาวเล มีคำพิพากษาชนะคดี หลายคดี ตอนนี้ทางกระทรวงก็ต้องไปหาวิธีว่าจะจัดการกับโฉนดใบนี้อย่างไร” 

ทั้งนี้ชาวเลราไวย์ ปัจจุบันมีจำนวน 258 หลังคาเรือน มี จำนวนประชากรกว่า 2,000 คนที่ต้องอาศัยในพื้นที่จำกัด ที่อยู่อาศัยไม่เพียงพอ จนต้องขยายออกไปนอนชายทะเล และหวังว่ากระทรวงยุติธรรมจะมีแนวทางสนับสนุนการแก้ปัญหาชาวเล ใน 2 แนวทาง คือ 1.ให้รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษเพื่อแก้ปัญหาให้จบสิ้นกันไปให้ถึงที่สุด และ 2.กระทรวงยุติธรรม ควรที่จะตั้งคณะทำงานสนับสนุน เอื้ออำนวย ให้ชาวเลเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรม ทั้งเรื่องอำนวยความสะดวกในการเตรียมข้อมูล ขึ้นศาล ทนายความ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ก็จะลดภาระประชาชน กลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรม และให้มูลนิธิชุมชนไท ได้เป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิดต่อไป

-------------------

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ลิ้งข่าว : https://theactive.net/news/indigenous-20230129/