ผู้ว่าฯพังงา ซ้อมแผนและศึกษาเส้นทางอพยพหนีสึนามิ

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา และมูลนิธิชุมชนไท
ร่วมกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่ร่วมกันจัดกิจกรรม เดินวิ่ง เรียนรู้เส้นทางอพยพเมื่อเกิดสึนามิ
Walk & Run for Tsunami Learning 2023 : Evacuation route

16 ก.ค.2566 จังหวัดพังงาจัดกิจกรรมเดินวิ่ง เรียนรู้เส้นทางอพยพเมื่อเกิดสึนามิ Walk & Run for Tsunami Learning 2023 : Evacuation route เป็นกระบวนการเรียนรู้เส้นทางสึนามิ ในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา และมูลนิธิชุมชนไท ร่วมกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางจังหวัดพังงาได้จัดขึ้นทุกปีหลังจากเกิดสึนามิเมื่อปี 2547 และในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีประชาชนและเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 600 คน มาร่วมซ้อมแผนหนีคลื่นยักษ์สึนามิ โดยจัดที่หมู่บ้านน้ำเค็ม จังหวัดพังงา

ในการจัดกิจกรรมขึ้นทุกปี เพื่อไม่ให้ประชาชนลืมเรื่องการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นจริง ๆ ชาวบ้านสามารถที่จะเตรียมพร้อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้