การสื่อสารสาธารณะ เพื่อสุขภาวะของชาวเลและคนไทยพลัดถิ่น

Body: 

10พลังความร่วมมือ EP.10 #พลังความร่วมมือ EP.10 ตอน “การสื่อสารสาธารณะ เพื่อสุขภาวะของชาวเลและคนไทยพลัดถิ่น” ร่วมพูดคุยโดย

  • คุณสุวัฒน์ คงแป้น/ประธานสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภาคใต้
  • คุณนภัสนันท์ ยาดำ/ตัวแทนชาวเลเกาะหลีเป๊ะ
  • คุณพิกุล โพธิ์ทอง/ตัวแทนคนไทยพลัดถิ่น