ลีลาปาเต๊ะ พลังผู้หญิง พลังชุมชน

  

เนื้อหาในหนังสือ

- กระบวนการอบรม
- ความรู้ในกระบวนการอบรมผู้หญิง

ลีลาปาเต๊ะ คือ "ตำราจากโรงเรียนชาวบ้าน"
จัดให้การศึกษาผู้หญิงกลุ่มหนึ่ง ที่พวกเธอมุ่งหวังการปกป้องสิทธิชุมชนและร่วมพัฒนาสังคม
เรามาจาก...ลุ่มน้ำปัตตานี  ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และฝั่งทะเลอันดามัน

"เครือข่ายชุมชนศรัทธาชายแดนใต้...ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต เครือข่ายฟื้นฟูเกาะลันตา เครือข่ายชุมชนจังหวัดพังงา คนไทยพลัดถิ่นและชาวเล"

พิมพ์ครั้งแรก พฤศจิกายน 2553  จำนวน 2,000 เล่ม

สนับสนุนโดย  
องค์การแอ็คชั่นเอดประเทศไทย  , กองทุนการเมืองภาคพลเมือง , มูลนิธิชุมชนไท (มชท.) , โรงเรียนชาวบ้าน เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.) , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)