อิตติฮาด ชุมชนศรัทธา "กัมปงตักวา"

  

เนื้อหาในหนังสือ

กองทุนกีรออาตี*...ธนาคารทองบ้านแยะใน
- บทที่ 1 บ้านชายแดนไทย-มาเลย์
- บทที่ 2 ฟันเฟืองริเริ่ม
- บทที่ 3 สร้างกระบวน
- บทที่ 4 โครงการทองลอยฟ้า
- บทที่ 5 สวัสดิการ..ผ่อนหนักเป็นเบา
- บทที่ 6 ไม่นำโดยศาสนา ไม่สำเร็จ

กรณีบ้านชุมบก
- บทที่ 1 ชุมชนคนชุมบก
- บทที่ 2 สะสมประสบการณ์ ค้นหาแนวทาง วิเคราะห์ตัวเอง
- บทที่ 3 ก่อนจะก่อตั้งออมทรัพย์อิตติฮาด*
- บทที่ 4 อิตติฮาดกลุ่มออมทรัพย์เพ่อื ความสามัคคี
- บทที่ 5 วิธีคิด..พลิกความขัดแย้งสร้างคุณภาพชีวิต
- บทที่ 6 คุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนไป
- บทที่ 7 วงจรกระบวนการสำคัญ
- บทที่ 8 วิสัยทัศน์และความหวังชุมชนในฝันบ้านชุมบก

พิมพ์ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2558
จัดทำและเผยแพร่โดย : เครือข่ายชุมชนศรัทธา กัมปงตักวา
ที่ปรึกษา : มูลนิธิชุมชนไท
คณะทำงาน : คนึงนิจ มากชูชิต , ปอเต๊ะ ลาเต๊ะมาหะม๊ะ , ซูกรุมัน มูสอ
ผู้เขียน : จำนงค์ จิตนิรัตน์
สนับสนุนงบประมาณโดย : องค์กรแอคชั่นเอด ประเทศไทย
จำนวนพิมพ์ : 1,000 เล่ม
ปก/รูปเล่ม : เครือข่ายชุมชนศรัทธา กัมปงตักวา