รายการชุมชนไทท็อค

รายการสื่อสารเรื่องราวของกลุ่มคนชายขอบ คนเปราะบาง คนจนเมือง ต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและวิธีคิด แนวคิดในทางสร้างสรรค์ที่พร้อมจะเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาประเทศไปด้วยกัน

Saveชาวเลเกาะหลีเป๊ะ EP 1 ชาวเลเกาะหลีเป๊ะ อยู่อาศัยบนผืนแผ่นดินนั้นมานานกว่า 300 ปี

ภารกิจร่วมวางทุ่นสึนามิ ของประเทศไทย

การจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน จ.อุบลราชธานี (EP. พิเศษ)

     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - รายการชุมชนไทท็อค