EP.22 ภัยพิบัติกับสิ่งแวดล้อม

Body: 
พบกับ​ ประชาชนผู้มีประสบการณ์​ในการจัดการภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดปทุมธานี - คุณ​ ฉลวย​ กะเหว่านาก เครือข่ายสิ่งแวดล้อมปทุมธานี - คุณ​ อำนาจ​ จันทร์ช่วง​ มูลนิธิชุมชนไท ในรายการ​ #ชุมชนไทTalkEP22 ตอน.."ภัยพิบัติกับสิ่งแวดล้อม.. จากส่วนร่วมของประชาชนสู่นโยบายประเทศ