บ้านและชีวิตที่ดีกว่า ของชาวเลและไทยพลัดถิ่น

Body: 
ตอนที่ 1 พลังความร่วมมือ ป้องกัน, ส่งเสริมสุขภาวะชาวเลและคนไทยพลัดถิ่น ตอน. บ้านและชีวิตที่ดีกว่า ของชาวเลและไทยพลัดถิ่น วันเสาร์ที่ 9 ก.ย.2566"