สังคมและชุมชนสู่เขตสังคมวัฒนธรรมชาวเล และคนไทยพลัดถิ่น

Body: 

พลังความร่วมมือ EP8 #ชุมชนไทTalk พลังความร่วมมือฯ EP8 ตอน "สังคมและชุมชนสู่เขตสังคมวัฒนธรรมชาวเล และคนไทยพลัดถิ่น ร่วมเสวนาโดย 

  • คุณเจษฎา เนตะวงษ์/ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรฯ
  • คุณอรวรรณ หาญทะเล/ตัวแทนชาวเลอันดามัน
  • คุณบุญเสริม ประกอบปราณ/ตัวแทนคนไทยพลัดถิ่น