นโยบายสาธารณะเพื่อการส่งเสริมสิทธิและสุขภาวะชาวเลและคนไทยพลัดถิ่น

Body: 

พลังความร่วมมือ EP9 พลังความร่วมมือกันต่อ ในรายการ #ชุมชนไทTalk พลังความร่วมือฯ EP9 ในตอน “ นโยบายสาธารณะเพื่อการส่งเสริมสิทธิและสุขภาวะชาวเล,คนไทยพลัดถิ่น” ร่วมพูดคุยโดย 

  • คุณบัณฑิต มั่นคง/ผู้ชำนาญการ หัวหน้างานขับเคลื่อนนโยายสาธารณะภาคใต้ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
  • คุณประทีป นาวารักษ์/ตัวแทนเครือข่ายชาวเลอันดามัน
  • คุณลีย๊ะ กล้าศึก/ตัวแทนคนไทยพลัดถิ่น