มูลนิธิชุมชนไท  จัดกิจกรรมคลินิกกฎหมายส่งเสริมความรู้ให้ชาวบ้านอุบลราชธานี

13 ธ.ค.2565 เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.) ร่วมกับมูลนิธิชุมชนไท 
จัดกิจกรรมคลินิกกฎหมาย คปสม. เพื่อตอบข้อสงสัยรวมถึงค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องในสมาชิก 

โดยในการพูดคุยกันในวันนี้ ได้พูดถึงประเด็น 3 กรณี คือ
1.กรณีนายวิทยา แก้วบัวขาว กรณีพิพาทที่ดินกับเอกชน โดยเอกชนออกเอกสารสิทธิ์ทับพื้นที่ตนเอง พื้นที่ชุมชนหนองกินเพล ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

2.ปัญหาที่ดินรถไฟ ระหว่างชาวบ้านชุมชนลับแล กับ การรถไฟ ในกรณีที่การรถไฟแจ้งชาวบ้านค้างค่าเช่า และจะฟ้องดำเนินคดีชาวบ้าน ชุมชนลับแล ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

3.ปัญหากรณีเอกชนออกเอกสารสิทธิ์ทับพื้นที่สาธารณะ (หาดเวย์) ชุมชนคูสว่าง ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

โดยเบื้องต้น มูลนิธิชุมชนไทได้ประสานงานกับทนายความ เพื่อมาให้ข้อมูลความรู้ให้กับชาวบ้าน โดยทนายความ ได้ตอบข้อสงสัยทางกฎหมายและวางแผนแนะนำแนวทางในการต่อสู้ทางกฎหมายต่อไป รวมถึงการวางแนวทางในการเข้ามาช่วยเหลือทางด้านกฎหมายในอนาคตต่อไป