ชุมชนเกตุแก้ว จ.อุบลราชธานี สร้างความมั่นคงทางอาหารชุมชน

ชาวชุมชนเกตุแก้ว การจัดการภัยพิบัติระหว่างเกิดภัยและการฟื้นฟูภัยพิบัติน้ำท่วม หลังน้ำลดแล้ว การส่งเสริมด้านความมั่นคงทางอาหารเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้ชวนคนในชุมชนร่วมกันทำ โดยเริ่มจากการทำผักสวนครัวรั้วกินได้หลังน้ำลด

5 ม.ค.2563 จากสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่ จ.อุบลราชธานี เมื่อ ปี 2562 #มูลนิธิชุมชนไท ในนามของ #การจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน ได้ลงติดตามและช่วยเหลือหลายพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมรับมือภัยพิบัติ การจัดการภัยพิบัติระหว่างเกิดภัยและการฟื้นฟูภัยพิบัติ กรณีของ จ.อุบลราชธานี หลังน้ำลดแล้ว การส่งเสริมด้านความมั่นคงทางอาหารเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้ชวนคนในชุมชนร่วมกันทำ โดยเริ่มจากการทำผักสวนครัวรั้วกินได้หลังน้ำลด วันนี้ชาวชุมชนเกตุแก้ว อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า จากกิจกรรมเล็ก ๆ สามารถต่อยอดในเรื่องความมั่นคงทางอาหารในชุมชนได้เป็นอย่างดี โดยได้รวมกลุ่มชุมชนกันทำแปลงพืชสวนครัว เลี้ยงไก่ไข่ ทำให้ผลผลิตที่ได้ นำไปเป็นอาหารให้กับชาวบ้านในชุมชน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้และเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนได้ต่อไป