หนังสือการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

เล่าประสบการณ์ เครือข่ายชุมชนจัดการสิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี

  

เนื้อหาในหนังสือ

- กลไกการขับเคลื่อนงานเครือข่าย
- รูปธรรมความสำเร็จ
- ประมวลภาพกิจกรรมประทับใจเครือข่าย
- ประวัติและผลงาน

 

พลังร่วมสร้าง

  

พลังร่วมสร้าง สวัสดิการพื้นฐานองค์กรชุมชน

สนับสนุนโดย :

  • คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเซียและแปซิฟิก องค์การสหประชาชาติ
  • สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Pages

Subscribe to RSS - หนังสือการพัฒนาสิ่งแวดล้อม