EP.18 หนังสั้นชาวเลอันดามัน​ ความเท่าเทียมในทัศนะคนทำสื่อไทย

คุยกับคนทำหนังสั้นชาวเลอันดามัน หนังที่สะท้อนเรื่องราวชาวเล​ 3​ มอแกน มอแกลน และอูรักลาโว้ย ที่ยังดำรงวิถีชีวิต​ วัฒนธรรมแบบชนเผ่าพื้นเมือง คนทั่วโลกสนใจ​ แต่ยังถูกจำกัดการพัฒนา​ในทุกมิติ

EP.พิเศษ คุยกับกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ รุ่นใหม่ ร่วมพูดคุยด้วย

ร่วมคุยกับกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ รุ่นใหม่ ชวนฟังสภาพชุมชน,ปัญหา,ข้อเสนอกลุ่มชาติพันธุ์รุ่นใหม่ จัดโดย #มูลนิธิชุมชนไท #เครือข่ายชาวเลอันดามัน และ#สภาผู้ชมและผู้ฟังไทยพีบีเอสภาคใต้

ร่วมพูดคุยกับเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลอูรักลาโว้ย , มอแกลน และชาติพันธุ์ไทดำ

Pages