ชาติพันธุ์ชาวเล

มูลนิธิชุมชนไทอบรมเยาวชนสำรวจข้อมูลสุขภาพชุมชน

(7 พ.ค.2566)
อบรมเยาวชนสำรวจข้อมูลสุขภาพคนไทยพลัดถิ่น เสริมความเข้มแข็งเครือข่ายสู่กลไกการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ สนับสนุนโดย สสส.

ลงนามปฏิญญาอ่าวลันตา ว่าด้วยการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

(25 เม.ย.2566)
ประกาศ “ปฏิญญาอ่าวลันตา การขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยอำเภอเกาะลันตาจะจัดตั้งคณะกรรมการซึ่งมีองค์ประกอบจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นกลไกกลางในการปฏิญญานี้ไปสู่การปฏิบัติและการพัฒนาลันตาที่ยั่งยืน Blue & Green Island

พัฒนาศักยภาพเยาวชนเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดทำข้อมูล

(21 เม.ย.2566)
มูลนิธิชุมชนไท พัฒนาศักยภาพเยาวชนเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดทำข้อมูล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเปราะบางและคนจนเมือง
Subscribe to RSS - ชาติพันธุ์ชาวเล