ชาติพันธุ์ชาวเล

รมต.วัฒนธรรม เป็นประธาน สถาปนาเขตพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ลำดับที่ 21

วันที่ 8 มีนาคม 2567 รมต.เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้เป็นประธานในการสถาปนาพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ลำดับที่ 21 ณ ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลนเผ่ามอแกลนบ้านทับปลา-ลำปี หมู่ที่ 8 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

เฉลิมฉลองพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์ชาวเลบ้านทับตะวัน

วันที่ 7 มีนาคม 2567 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และภริยา ลงพื้นที่ร่วมแสดงความยินดี และชื่นชมพื้นที่เขตคุ้มครองวัฒนธรรมชาวเลทับตะวัน ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
Subscribe to RSS - ชาติพันธุ์ชาวเล