คนไทยพลัดถิ่น

มูลนิธิชุมชนไทอบรมเยาวชนสำรวจข้อมูลสุขภาพชุมชน

(7 พ.ค.2566)
อบรมเยาวชนสำรวจข้อมูลสุขภาพคนไทยพลัดถิ่น เสริมความเข้มแข็งเครือข่ายสู่กลไกการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ สนับสนุนโดย สสส.

แก้ปัญหาคืนสัญชาติให้กับชาวเลและคนไทยพลัดถิ่น

(14 มี.ค.66)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในการประชุมแก้ไขปัญหาสิทธิและสถานะบุคคลให้กับชาวเลและคนไทยพลัดถิ่นเกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา

เยี่ยมคนไทยพลัดถิ่นแก้ปัญหาสัญชาติและผลกระทบจากภัยพิบัติ

2 ธ.ค.2565 มูลนิธิชุมชนไท ลงพื้นที่เกาะสินไห ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เพื่อติดตามการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย ระบบสาธารณูปโภค กรณีได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ จำนวน 13 หลังคาเรือน และการแก้ไขปัญหาสัญชาติ
Subscribe to RSS - คนไทยพลัดถิ่น